Други

 ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 1

Сборник

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019

„Зов Български“

„Зов Български“ – начинът, по който зовем за опазване на българското културно-историческо наследство – чрез историята на дадена личност, събитие, място, традиции, музика, слово, изкуство в исторически контекст. Чрез оживяване на истории от миналото и настоящето. Зов, отправен към всички нас в тези определящи дни за бъдещето на нашата култура, за бъдещето на нашия народ и неговата история. За тази история, тръгваща от дома, за първите плахи стъпки на преклонение и любов към всичко българско и родно.

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева 

© Автори: Александра Бабунска, Анатолий Радев и Дария Василева, Биляна Папазова Амманн, Ваня Жекова, Велислав Алтънов, Георги Канев, Донка Николова, Жаклин Толева, Иван Габеров, Ивелин Любенов, Йордан Табов, Калин Николов, Марияна Шабаркова-Петрова, Радка Карагьозова, Светлозар Попов, Стоян Танев, Таня Груева, Таня Доганова-Христова, Тодор Димов, Христо Буковски

© Издател: АНДАРИ, Варна, 2019

ISBN 978-619-91102-3-2

304 страници, меки корици, с илюстрации

Печат: Хеликс прес, Варна, 2019

Цена 15 лв.


СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.....................................................................................................................................7
Александра Бабунска
ТВЪРДО ЛИВАДЕ
ПЕРНИШКАТА МЕСТНОСТ, ПРЕВЪРНАТА В ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПЛЕКСНО 
ЗАСТРОЕН КВАРТАЛ ЗА МИНЬОРСКАТА КОЛОНИЯ В НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК.............................9
Анатолий Радев, Дария Василева 
МНОГОЖАНРОВА ИЗЛОЖБА „ARTEXTREME СТРАЖА“
ПАЗИТЕЛ НА СЪЩНОСТТА И СРЕДИЩНОТО ПРОСТРАНСТВО..................................................21
Биляна Папазова Амманн 
ЗОВ ЗА НАДЕЖДА...........................................................................................................................41   
Ваня Жекова 
КРИЛЕ ОТ КОРЕН – УСТНИ ИСТОРИИ ОТ СЕЛО СКАЛИЦА..........................................................47
Велислав Алтънов
ЗОВЪТ НА КРЪВТА... ОТ ЗЕМЯТА....................................................................................................55
Георги Канев 
„ЗА ГЕРОИТЕ ОТ НАШЕТО ВРЕМЕ“ 
БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ МОРАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ВОЙНИКА 
ПО СВЕЩЕНИЧЕСКА БЕСЕДА ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА................................................89
Донка Николова 
ДОКУМЕНТАЛНОТО БОГАТСТВО НА ЛИЧНИТЕ ФОНДОВЕ 
В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА....................................................................................................101
Жаклин Толева
ВАКЛУШ ТОЛЕВ ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ...................................................................................125
Иван Габеров
ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПАРАДОКСАЛНОСТ НА ИСТОРИЯТА 
В БОГОМИЛСКИ КОНТЕКСТ..........................................................................................................133
Ивелин Любенов 
ДРАМАТИЧНИ СЪДБИ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ МАЙСТОРИ.........................................................157
Йордан Табов
КОЙ Е ОСНОВАЛ ГРАД БУЛГАР?..................................................................................................177

Александра Бабунска | "ТВЪРДО ЛИВАДЕ. ПЕРНИШКАТА МЕСТНОСТ, ПРЕВЪРНАТА В ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЕН КВАРТАЛ ЗА МИНЬОРСКАТА КОЛОНИЯ В НАЧАЛОТО НА 20 в."

Анатолий Радев, Дария Василева | "МНОГОЖАНРОВА ИЗЛОЖБА „ARTEXTREME СТРАЖА“ПАЗИТЕЛ НА СЪЩНОСТТА И СРЕДИЩНОТО ПРОСТРАНСТВО"

Биляна Папазова Амманн | "ЗОВ ЗА НАДЕЖДА"

Ваня Жекова | "КРИЛЕ ОТ КОРЕН – УСТНИ ИСТОРИИ ОТ СЕЛО СКАЛИЦА"

Велислав Алтънов | "ЗОВЪТ НА КРЪВТА... ОТ ЗЕМЯТА"

Георги Канев | „ЗА ГЕРОИТЕ ОТ НАШЕТО ВРЕМЕ“ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ МОРАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ВОЙНИКА ПО СВЕЩЕНИЧЕСКА БЕСЕДА ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА"

Донка Николова | "ДОКУМЕНТАЛНОТО БОГАТСТВО НА ЛИЧНИТЕ ФОНДОВЕ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА"

Жаклин Толева | "ВАКЛУШ ТОЛЕВ ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ"

Иван Габеров  | "ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПАРАДОКСАЛНОСТ НА ИСТОРИЯТА В БОГОМИЛСКИ КОНТЕКСТ"

Ивелин Любенов | "ДРАМАТИЧНИ СЪДБИ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ МАЙСТОРИ"

Йордан Табов | "КОЙ Е ОСНОВАЛ ГРАД БУЛГАР?"

Калин Николов | "ЛЕВСКИ И ЗОГРАФИТЕ. ЩРИХИ ОТ ВЪЗГЛЕДИТЕ НА АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА, ПРИЯТЕЛСТВАТА МУ И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ ЗОГРАФИ"

Марияна Шабаркова-Петрова | "ТАЙНИЯТ КОД НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗОГРАФИ ИЛИ ЗА НЯКОИ АНТИЧНИ, БОГОМИЛСКИ, АЛХИМИЧНИ И ТАМПЛИЕРСКИ СИМВОЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ СТЕНОПИСИ"

Радка Карагьозова | "ЗАВЕЩАНОТО ОТ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ В КУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ"

Светлозар Попов | "СВЕЩЕНИЯТ ОСТРОВ ПЕВКИ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И В МИТОЛОГИЯТА"

Стоян Танев | "ИСТОРИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ: ОПИТ ЗА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ"

Таня Груева | "МЕДИЦИНСКОТО ПОЗНАНИЕ, СЪХРАНЕНО И ПРЕДАДЕНО ЧРЕЗ БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКОВНА ИКОНОПИС"

Таня Доганова-Христова | "ЗВУКЪТ В ЗАОБИКАЛЯЩИЯ НИ СВЯТ"

Тодор Димов | "ЗНАЧЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛА ОТ ПЕХОТАТА СТИЛИЯН КОВАЧЕВ ЗА ВОЕННАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

Христо Буковски | "ОПАСНАТА ТАЙНА НА ГРЕШНОГО СОФРОНИЯ. КАКВО ЗАСТАВЯ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ ДА ПРОНИКНЕ ВЪВ ВИДИНСКАТА КРЕПОСТ ПРИ ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ И ЗАКОДИРАНОТО ПОСЛАНИЕ ОТ САМОРЪЧНОТО МУ „ЖИТИЕ…“

Издания на сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“:

2019 „Зов Български“ 

2018 „Образ Български“

2017 „Писания и предания в Българската история“ 

2016 "Богатството на Българското християнство" 

Сборниците може да намерите в:

Български Книжици (София, ул. Аксаков 10)

Къща за птици (София, ул. Проф. Асен Златаров 22)

Книжарница Елрид (София, ул. Солунска 3)

Издателство Инле

От съставителите АНДАРИ