Визуална комуникация

 ANDARI photography and communications - Услуги - Визуална комуникация Снимка - 1

ARTEXTREME CONCEPT

“ArtExtreme Concept" is a school for conceptual visual arts. It provides training in new interdisciplinary manner which is synthesis of environment, creativity and skills coupled with new technology. It is an educational platform for visual creative expression. The authors are prepared to participate in national and international projects on contemporary art. Their practical skills are supported by a certificate and participation in “ArtExtreme Concept” school exhibitions.
"ArtExtreme Concept" е школа за концептуално визуално изкуство. Предлага обучение по нов, интердисциплинарен начин, който е синтез на среда, творчество и умения съчетани с нови технологии. Школата е платформа за творческо изразяване с визуални средства. Авторите са подготвяни за участие в национални и международни проекти за съвременно изкуство. Техните практически умения са подкрепени със свидетелство и участие в изложби на школата.
Видео от представянето на школата и лекторите тук
Всички хора се стремят и търсят успеха. Ние мечтаем и се надяваме да постигнем успех  в изкуството. Това обучение е за всеки, който иска СВОЯТА СОБСТВЕНА СВОБОДА, желае да стигне до собствения си успех като положи усилия, в съответствие със своята индивидуалност, а не като следва утъпкани пътеки и масови предписания. Той е за всеки, който иска да прокара свой творчески път до успеха. В самото свободно творческо действие ще постигнете добрите неща, за които копнеете. 
ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2013 - 2014 г. ВЪВ ВАРНА
ОЧАКВАЙТЕ НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2013.
Обучението в школата се провежда се в малки групи веднъж месечно в събота или неделя с  продължителност 8 часа. Структурирано е в 2 нива:  
Ниво 1 – основно 
Ниво 2 – за участници, преминали обучение в ниво 1 или притежаващи добри познания и технически умения по работа с визуални средства
Обучението включва: 
- Лекции и практически задачи
- Консултации с лекторите
- Комплект лекционни материали 
- Безплатно портфолио ревю в следващо поредно обучение - за участник, записал предходното
- Ползване на видео архив от лекциите
- На участниците се осигуряват кафе, чай и минерална вода 
Възможности за развитие:
- Възможност за участие в изложба на школата “ArtExtreme Concept” – след представяне на творческо портфолио и авторска защита на работата по темите, поставени от лекторите на школата.
- Представяне на портфолио пред куратори на съвременно изкуство.
Предвидени са възможности и за изнесено обучение в други градове в страната.
ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ
Записването се извършва след заплащане на такса участие. 
За записване на ниво 2 се изисква и преглед на портфолио.
Срок за записване: ПРЕДСТОИ
За контакт: GSM 0884 561 081, 0885 511 830 или email andaribg@gmail.com
ЛЕКТОРИ 
АНДАРИ - Анатолий Радев и Дария Василева
www.andaribg.com
АНатолий Радев е завършил ТУ Варна, инженер по „Радиокомуникации и видеотехнологии”. Специализирал е комуникационни технологии, маркетинг и PR, реклама и визуална комуникация. Продуцент и собственик на рок група "АБРИТУС" и едноименния албум "ABRITVS". ДАРИя Василева е завършила Нов български университет - София, бакалавър „Визуални изкуства – Фотография“ и магистър „Фотографско Изкуство“.
Двамата заедно през 2007 г. като творчески екип АНДАРИ, създават марката „ANDARI photography and communications“ за нови лични и корпоративни визуални форми на комуникация, обединяващи фотографската визия, графичния дизайн, текста и интернет с новите системи за предаване на информация. Организатори са и участват в провеждането на значими културни събития, които утвърждават и подкрепят обществени кампании, които допринасят за развитие и обогатяване културното наследство на България и правят достояние постиженията на Българската цивилизация в световната култура. Автори са на визуалната творческа платформа „АртЕкстремно“. „АртЕкстремно - творчески до краен предел“ е концепция, въплътена в различни културни форми, продукти и услуги със същото име. Основно ядро на творческата платформа "АртЕкстремно" е едноименната изложба, която от 2008 година партнира на международните балетни конкурси като популяризира и представя звездите на световния балет в нова пространствена среда. Повече за АНДАРИ тук.
ИВАЙЛО СТОЯНОВ
Интервю в Градското Списание, Статия в kafene.bg, Интервю в БНП ТВ 
Ивайло Стоянов завършва магистратура в Академията за визуални изкуства към Йоханес Гутенберг университет, град Майнц – Германия, специалност концептуална фотография през 2007 г.
Макар и много млад той вече има много самостоятелни и групови изложби в галерии, музеи и участия в салони на фотографското изкуство в Европа. Голяма част от фотографиите му са притежание на колекционери на фотография. От 2010 той е преподавател в Нов български университет по концептуална фотография в магистърската програма “Фотографско изкуство”, фотографска школа "Паралакс", град София, от 2013 г. преподавател в школа "АртЕкстремно" за концептуално визуално изкуство към творческата платформа "АртЕкстремно". 
ПРОФ. КОНСТАНТИН ДЖИДРОВ
Проф. Константин Джидров в Уикипедия
Професор по филмова пластика и сценография, носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие  „за особено значими заслуги в областта на културата“/Указ № 141 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г./.  Преподавател в НАТФИЗ и Нов български университет ;  член на „Асоциация АКАДЕМИКА 21“ ; български художник, режисьор и кинооператор - доайен на художниците и сценографите в българското кино. 
НАДЕЖДА ДЖАКОВА
Изкуствовед, координатор международни отношения на Национална художествена галерия; куратор в Национална художествена галерия и в Музей на съвременното изкуство – Софийски Арсенал (www.samcaproject.org); специалист в областта на съвременната фотография.
ВЕЛИН ПЕТКОВ
Бакалавър по Художествена и рекламна фотография в Нов български университет и Магистър по фотография в Национална Художествена Академия.
Велин Петков е работил като рекламен фотограф и фото редактор. Със самостоятелни изложби в Българския културен център в Париж, съвета на Европа в Страсбург, както и в Археологическия музей във Варна. От 2013 г. работи съвместно с Ивайло Стоянов и двамата откриват изложба концептуална фотография "Друг въпрос".
ИВА ВАСИЛЕВА
www.intramentis.com
Ива Василева е завършила психология във Варненски Свободен университет през 2003 г., след което специализира семейна медиация във Флоренция, Италия (Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze).От 2007 г. организира и провежда тренинги и семинари за личностно и професионално развитие в областта на търговията и консултирането. Професионалният й опит включва и психологическо консултиране като част от екипи в НПО в социалната сфера. Участва в изпълнение на европейски проекти със социална насоченост в международни партньорства. В момента специализира психотерапия в Институт за психотелесна психотерапия, София. Владее италиански език. Практикува и семейна медиация.
СНЕЖАНА КАРАГЬОЗОВА
Снежана Карагьозова е 2 пъти магистър с допълнителна квалификация позитивна психотерапия, 25 години програмен режисьор към Българска Национална Телевизия (20 г. в София и 5 г. във Варна). Има редица авторски предавания, от 12 години работи в социалната сфера и се занимава с арт терапия и е специалист по психология на визуалното въздействие.
ОРГАНИЗАТОР
ANDARI photography and communications  /  Анатолий Радев и Дария Василева  
GSM: +359 884 561 081; +359 885 511 830
Email: andari@mail.bg   
СЪОРГАНИЗАТОРИ
Мол Варна - Вашето място за пазаруване и забавление
Оле Принт - Цифрова печатница и рекламна агенция

“ArtExtreme Concept" is a school for conceptual visual arts. It provides training in new interdisciplinary manner which is synthesis of environment, creativity and skills coupled with new technology. It is an educational platform for visual creative expression. The authors are prepared to participate in national and international projects on contemporary art. Their practical skills are supported by a certificate and participation in “ArtExtreme Concept” school exhibitions.

"ArtExtreme Concept" е школа за концептуално визуално изкуство. Предлага обучение по нов, интердисциплинарен начин, който е синтез на среда, творчество и умения съчетани с нови технологии. Школата е платформа за творческо изразяване с визуални средства. Авторите са подготвяни за участие в национални и международни проекти за съвременно изкуство. Техните практически умения са подкрепени със свидетелство и участие в изложби на школата.

Видео от представянето на школата и лекторите тук

Всички хора се стремят и търсят успеха. Ние мечтаем и се надяваме да постигнем успех  в изкуството. Това обучение е за всеки, който иска СВОЯТА СОБСТВЕНА СВОБОДА, желае да стигне до собствения си успех като положи усилия, в съответствие със своята индивидуалност, а не като следва утъпкани пътеки и масови предписания. То е за всеки, който иска да прокара свой творчески път до успеха. В самото свободно творческо действие ще постигнете добрите неща, за които копнеете. 


ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2014 г. ВЪВ ВАРНА

ОЧАКВАЙТЕ НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБУЧЕНИЕ 

Обучението в школата се провежда се в малки групи веднъж месечно в събота или неделя с продължителност 8 часа. Структурирано е в 2 нива:

Ниво 1 – основно 

Ниво 2 – за участници, преминали обучение в ниво 1 или притежаващи добри познания и технически умения по работа с визуални средства

 

Обучението включва: 

- Лекции и практически задачи

- Консултации с лекторите

- Комплект лекционни материали

- Безплатно портфолио ревю в следващо поредно обучение - за участник, записал предходното

- Ползване на видео архив от лекциите

- На участниците се осигуряват кафе, чай и минерална вода 

 

Възможности за развитие:

- Възможност за участие в изложба на школата “ArtExtreme Concept” – след представяне на творческо портфолио и авторска защита на работата по темите, поставени от лекторите на школата.

- Представяне на портфолио пред куратори на съвременно изкуство.

Предвидени са възможности и за изнесено обучение в други градове в страната.


ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

Записването се извършва след заплащане на такса участие. За записване на ниво 2 се изисква и преглед на портфолио.

Срок за записване: ПРЕДСТОИ

За контакт: GSM 0884 561 081, 0885 511 830 или email andaribg@gmail.com


ЛЕКТОРИ 

АНДАРИ - Анатолий Радев и Дария Василева

www.andaribg.com

АНатолий Радев е завършил ТУ Варна, инженер по „Радиокомуникации и видеотехнологии”. Специализирал е комуникационни технологии, маркетинг и PR, реклама и визуална комуникация. Продуцент и собственик на рок група "АБРИТУС" и едноименния албум "ABRITVS". ДАРИя Василева е завършила Нов български университет - София, бакалавър „Визуални изкуства – Фотография“ и магистър „Фотографско Изкуство“.Двамата заедно през 2007 г. като творчески екип АНДАРИ, създават марката „ANDARI photography and communications“ за нови лични и корпоративни визуални форми на комуникация, обединяващи фотографската визия, графичния дизайн, текста и интернет с новите системи за предаване на информация. Организатори са и участват в провеждането на значими културни събития, които утвърждават и подкрепят обществени кампании, които допринасят за развитие и обогатяване културното наследство на България и правят достояние постиженията на Българската цивилизация в световната култура. Автори са на визуалната творческа платформа „АртЕкстремно“. „АртЕкстремно - творчески до краен предел“ е концепция, въплътена в различни културни форми, продукти и услуги със същото име. Основно ядро на творческата платформа "АртЕкстремно" е едноименната изложба, която от 2008 година партнира на международните балетни конкурси като популяризира и представя звездите на световния балет в нова пространствена среда. Повече за АНДАРИ тук.


ИВАЙЛО СТОЯНОВ

Интервю в Градското Списание, Статия в kafene.bg, Интервю в БНП ТВ 

Ивайло Стоянов завършва магистратура в Академията за визуални изкуства към Йоханес Гутенберг университет, град Майнц – Германия, специалност концептуална фотография през 2007 г.Макар и много млад той вече има много самостоятелни и групови изложби в галерии, музеи и участия в салони на фотографското изкуство в Европа. Голяма част от фотографиите му са притежание на колекционери на фотография. От 2010 той е преподавател в Нов български университет по концептуална фотография в магистърската програма “Фотографско изкуство”, фотографска школа "Паралакс", град София, от 2013 г. преподавател в школа "АртЕкстремно" за концептуално визуално изкуство към творческата платформа "АртЕкстремно". 

ПРОФ. КОНСТАНТИН ДЖИДРОВ

Проф. Константин Джидров в Уикипедия

Професор по филмова пластика и сценография, носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие  „за особено значими заслуги в областта на културата“/Указ № 141 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г./.  Преподавател в НАТФИЗ и Нов български университет ;  член на „Асоциация АКАДЕМИКА 21“ ; български художник, режисьор и кинооператор - доайен на художниците и сценографите в българското кино. 

НАДЕЖДА ДЖАКОВА

Изкуствовед, координатор международни отношения на Национална художествена галерия; куратор в Национална художествена галерия и в Музей на съвременното изкуство – Софийски Арсенал; специалист в областта на съвременната фотография.

ВЕЛИН ПЕТКОВ

Бакалавър по Художествена и рекламна фотография в Нов български университет и Магистър по фотография в Национална Художествена Академия.Велин Петков е работил като рекламен фотограф и фото редактор. Със самостоятелни изложби в Българския културен център в Париж, съвета на Европа в Страсбург, както и в Археологическия музей във Варна. От 2013 г. работи съвместно с Ивайло Стоянов и двамата откриват изложба концептуална фотография "Друг въпрос".

ИВА ВАСИЛЕВА

www.intramentis.com

Ива Василева е завършила психология във Варненски Свободен университет през 2003 г., след което специализира семейна медиация във Флоренция, Италия (Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze).От 2007 г. организира и провежда тренинги и семинари за личностно и професионално развитие в областта на търговията и консултирането. Професионалният й опит включва и психологическо консултиране като част от екипи в НПО в социалната сфера. Участва в изпълнение на европейски проекти със социална насоченост в международни партньорства. В момента специализира психотерапия в Институт за психотелесна психотерапия, София. Владее италиански език. Практикува и семейна медиация.

СНЕЖАНА КАРАГЬОЗОВА

Снежана Карагьозова е 2 пъти магистър с допълнителна квалификация позитивна психотерапия, 25 години програмен режисьор към Българска Национална Телевизия (20 г. в София и 5 г. във Варна). Има редица авторски предавания, от 12 години работи в социалната сфера и се занимава с арт терапия и е специалист по психология на визуалното въздействие.


ОРГАНИЗАТОР

ANDARI photography and communications  /  Анатолий Радев и Дария Василева  

GSM: +359 884 561 081; +359 885 511 830

Email: andari@mail.bg   


СЪОРГАНИЗАТОРИ

Мол Варна - Вашето място за пазаруване и забавление

Оле Принт - Цифрова печатница и рекламна агенция

Изтегли