Визуална комуникация

 ANDARI photography and communications - Услуги - Визуална комуникация Снимка - 1

Welcome to the Center for Visual Culture ArtExtreme

"The fact that the world becomes picture at all is what distinguishes the essence of the modern age".Martin Heidegger, "The Age of the World Picture"

ОЧАКВАЙТЕ НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2013.
Обучението в школата се провежда се в малки групи веднъж месечно в събота или неделя с  продължителност 8 часа. Структурирано е в 2 нива:  
Ниво 1 – основно 
Ниво 2 – за участници, преминали обучение в ниво 1 или притежаващи добри познания и технически умения по работа с визуални средства
Обучението включва: 
- Лекции и практически задачи
- Консултации с лекторите
- Комплект лекционни материали 
- Безплатно портфолио ревю в следващо поредно обучение - за участник, записал предходното
- Ползване на видео архив от лекциите
- На участниците се осигуряват кафе, чай и минерална вода 
Възможности за развитие:
- Възможност за участие в изложба на школата “ArtExtreme Concept” – след представяне на творческо портфолио и авторска защита на работата по темите, поставени от лекторите на школата.
- Представяне на портфолио пред куратори на съвременно изкуство.
Предвидени са възможности и за изнесено обучение в други градове в страната.
ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ
Записването се извършва след заплащане на такса участие. 
За записване на ниво 2 се изисква и преглед на портфолио.
Срок за записване: ПРЕДСТОИ
За контакт: GSM 0884 561 081, 0885 511 830 или email andaribg@gmail.com
ЛЕКТОРИ 
АНДАРИ - Анатолий Радев и Дария Василева
www.andaribg.com
АНатолий Радев е завършил ТУ Варна, инженер по „Радиокомуникации и видеотехнологии”. Специализирал е комуникационни технологии, маркетинг и PR, реклама и визуална комуникация. Продуцент и собственик на рок група "АБРИТУС" и едноименния албум "ABRITVS". ДАРИя Василева е завършила Нов български университет - София, бакалавър „Визуални изкуства – Фотография“ и магистър „Фотографско Изкуство“.
Двамата заедно през 2007 г. като творчески екип АНДАРИ, създават марката „ANDARI photography and communications“ за нови лични и корпоративни визуални форми на комуникация, обединяващи фотографската визия, графичния дизайн, текста и интернет с новите системи за предаване на информация. Организатори са и участват в провеждането на значими културни събития, които утвърждават и подкрепят обществени кампании, които допринасят за развитие и обогатяване културното наследство на България и правят достояние постиженията на Българската цивилизация в световната култура. Автори са на визуалната творческа платформа „АртЕкстремно“. „АртЕкстремно - творчески до краен предел“ е концепция, въплътена в различни културни форми, продукти и услуги със същото име. Основно ядро на творческата платформа "АртЕкстремно" е едноименната изложба, която от 2008 година партнира на международните балетни конкурси като популяризира и представя звездите на световния балет в нова пространствена среда. Повече за АНДАРИ тук.
ИВАЙЛО СТОЯНОВ
Интервю в Градското Списание, Статия в kafene.bg, Интервю в БНП ТВ 
Ивайло Стоянов завършва магистратура в Академията за визуални изкуства към Йоханес Гутенберг университет, град Майнц – Германия, специалност концептуална фотография през 2007 г.
Макар и много млад той вече има много самостоятелни и групови изложби в галерии, музеи и участия в салони на фотографското изкуство в Европа. Голяма част от фотографиите му са притежание на колекционери на фотография. От 2010 той е преподавател в Нов български университет по концептуална фотография в магистърската програма “Фотографско изкуство”, фотографска школа "Паралакс", град София, от 2013 г. преподавател в школа "АртЕкстремно" за концептуално визуално изкуство към творческата платформа "АртЕкстремно". 
ПРОФ. КОНСТАНТИН ДЖИДРОВ
Проф. Константин Джидров в Уикипедия
Професор по филмова пластика и сценография, носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие  „за особено значими заслуги в областта на културата“/Указ № 141 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г./.  Преподавател в НАТФИЗ и Нов български университет ;  член на „Асоциация АКАДЕМИКА 21“ ; български художник, режисьор и кинооператор - доайен на художниците и сценографите в българското кино. 
НАДЕЖДА ДЖАКОВА
Изкуствовед, координатор международни отношения на Национална художествена галерия; куратор в Национална художествена галерия и в Музей на съвременното изкуство – Софийски Арсенал (www.samcaproject.org); специалист в областта на съвременната фотография.
ВЕЛИН ПЕТКОВ
Бакалавър по Художествена и рекламна фотография в Нов български университет и Магистър по фотография в Национална Художествена Академия.
Велин Петков е работил като рекламен фотограф и фото редактор. Със самостоятелни изложби в Българския културен център в Париж, съвета на Европа в Страсбург, както и в Археологическия музей във Варна. От 2013 г. работи съвместно с Ивайло Стоянов и двамата откриват изложба концептуална фотография "Друг въпрос".
ИВА ВАСИЛЕВА
www.intramentis.com
Ива Василева е завършила психология във Варненски Свободен университет през 2003 г., след което специализира семейна медиация във Флоренция, Италия (Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze).От 2007 г. организира и провежда тренинги и семинари за личностно и професионално развитие в областта на търговията и консултирането. Професионалният й опит включва и психологическо консултиране като част от екипи в НПО в социалната сфера. Участва в изпълнение на европейски проекти със социална насоченост в международни партньорства. В момента специализира психотерапия в Институт за психотелесна психотерапия, София. Владее италиански език. Практикува и семейна медиация.
СНЕЖАНА КАРАГЬОЗОВА
Снежана Карагьозова е 2 пъти магистър с допълнителна квалификация позитивна психотерапия, 25 години програмен режисьор към Българска Национална Телевизия (20 г. в София и 5 г. във Варна). Има редица авторски предавания, от 12 години работи в социалната сфера и се занимава с арт терапия и е специалист по психология на визуалното въздействие.
ОРГАНИЗАТОР
ANDARI photography and communications  /  Анатолий Радев и Дария Василева  
GSM: +359 884 561 081; +359 885 511 830
Email: andari@mail.bg   
СЪОРГАНИЗАТОРИ
Мол Варна - Вашето място за пазаруване и забавление
Оле Принт - Цифрова печатница и рекламна агенция

 

Center for Visual Culture ArtExtreme provide strong creative community that promotes tolerance, allows for sharing the challenges and support the creative process in finding the best practices and solutions.Toy creates a wide range of non-formal education and practice in extracurricular events, including lectures, practical activities, conferences, film series, exhibitions and more. The spiritual life of the center contribute to many public and informal discussions that enrich and support its work. 

By creating various panels of programs for developing good creative and business practices together with guest speakers and use of digital technologies, the Centre aims to: 

  • to encourage the development of creative talents, skills, and personal development,
  • to interdisciplinarize conversation and collaboration with academic institutions, art centers, public and business organizations in Varna region, the country and beyond, 
  • participate in clusters and cooperation networks worldwide.

 

“ArtExtreme Concept" is a school for conceptual visual arts at the Center for Visual Culture ArtExtreme

It provides training in new interdisciplinary manner which is synthesis of environment, creativity and skills coupled with new technology. It is an educational platform for visual creative expression. The authors are prepared to participate in national and international projects on contemporary art. Their practical skills are supported by a certificate and participation in “ArtExtreme Concept” school exhibitions.

 

Добре дошли в Центъра за визуална култура ArtExtreme

"Фактът, че светът става картина на всичко - е това, което отличава същността на модерната епоха". Мартин Хайдегер, “Времето на картината на света”

 

Центърът за визуална култура  ArtExtreme предоставя силна творческа общност, която насърчава толерантността, дава възможност за споделяне на предизвикателствата и подпомага творческия процес при намиране на добри практики и решения.Той създава широк спектър от неформално образование и практики в извънучебни събития, включително специални лекции, практически занимания, конференции, филмови поредици, изложби и други. За духовния живот на  центъра допринасят много обществени и неформални дискусии, които обогатяват и подпомагат неговата работа. 

 Чрез създаване на различни панели от програми за развитие на добри  творчески и бизнес практики съвместно с гост-лектори и използване на цифрови технологии, Центърът има за цел :

  • да насърчи развитие на творческите заложби, умения и личностно развитие, 
  • да интердисциплинира разговора и сътрудничеството с академичните институции, арт центрове, обществени и бизнес организации в регион Варна, страната и извън нея, 
  • да участва в клъстери и мрежи за сътрудничество по целия свят.

 

 

"ArtExtreme Concept" е школа за визуално изкуство към Центъра за визуална култура ArtExtreme

 Предлага обучение по нов, интердисциплинарен начин, който е синтез на среда, творчество и умения, съчетани с нови технологии и подпомага творческото изразяване с визуални средства. Авторите са подготвяни за участие в национални и международни проекти за съвременно изкуство. Техните практически умения са подкрепени със свидетелство и участие в изложби на школата и центъра за визуална култура ArtExtreme 

Видео от първото представяне на школата през февруари 2013 г.

 "ArtExtreme Concept" е за всеки, който иска СВОЯТА СОБСТВЕНА СВОБОДА, желае да постигне своята индивидуалност - не като следва отъпкани пътеки и масови предписания, а като в свободното творческо действие постигне добрите неща, за които копнее. 


ПРЕДСТОЯЩО:  ПРАКТИКИ ЗА ТВОРЧЕСКО ИЗРАСТВАНЕ

Практиките за творческо израстване ще се реализират чрез поредица от теоретични и практически занимания за усвояване на добри практики и медийна комуникация, осигурени от Центъра за визуална култура  ArtExtreme" и неговата школа за визуално изкуство “ArtExtreme Concept”- Варна заедно със Институт за съвременно изкуство - София.

Целта е да се надградят уменията в съвременното изкуство за ориентиране и адаптиране към творческите индустрии и развиване на успешна творческа кариера;

да се изгради култура на визуални възприятия;

да се надгради и развие опитност и компетенции за творческия процес - от идеята до реализацията;

да се подобрят творческите комуникации и медийното въздействие на визуалните творци от страната, Варна и региона, които имат интерес и умения в областта на съвременното изкуство (художници, работещи с визуални изкуства, фотографията, видео и медия арт, дизайн и други).

Всеки един от участниците ще получи комплект работни материали и ще има възможност да подготви, представи и защити идейно проектно творческо портфолио. 


Възможности за развитие:

- Възможност за участие в изложба на школата “ArtExtreme Concept” към Центъра за визуална култура "ArtExtreme" – след представяне на творческо портфолио и авторска защита на работата по темите, поставени от лекторите на школата.

- Представяне на портфолио пред куратори на съвременно изкуство.

- Предвидени са възможности и за изнесено обучение в други градове в страната.

 

Лектори от "ArtExtreme Concept" - Варна

АНДАРИ - Анатолий Радев и Дария Василева  www.andaribg.com

АНатолий Радев е завършил ТУ Варна, инженер по „Радиокомуникации и видеотехнологии”. Специализирал е комуникационни технологии, маркетинг и PR, реклама и визуална комуникация. Продуцент и собственик на рок група "АБРИТУС" и едноименния албум "ABRITVS".

ДАРИя Василева е завършила Нов български университет - София, бакалавър „Визуални изкуства – Фотография“ и магистър „Фотографско Изкуство“. Двамата заедно през 2007 г. като творчески екип АНДАРИ, създават марката „ANDARI photography and communications“ за нови лични и корпоративни визуални форми на комуникация, обединяващи фотографската визия, графичния дизайн, текста и интернет с новите системи за предаване на информация. Организатори са и участват в провеждането на значими културни събития, които утвърждават и подкрепят обществени кампании, които допринасят за развитие и обогатяване културното наследство на България и правят достояние постиженията на Българската цивилизация в световната култура.

Създатели са на Центъра за визуална култура "ArtExtreme" и едноименната визуална творческа платформа, заедно със школата за визуално изкуство "АrtExtreme Concept".

„АртЕкстремно - творчески до краен предел“ е концепция, въплътена в различни културни форми, продукти и услуги със същото име.

Основно ядро на творческата платформа "АртЕкстремно" е едноименната изложба, която от 2008 година партнира на международните балетни конкурси като популяризира и представя звездите на световния балет в нова пространствена среда. Повече за АНДАРИ тук.

Ива Василева www.intramentis.com

Ива Василева е завършила психология във Варненски Свободен университет през 2003 г., след което специализира семейна медиация във Флоренция, Италия (Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze).От 2007 г. организира и провежда тренинги и семинари за личностно и професионално развитие в областта на търговията и консултирането. Професионалният й опит включва и психологическо консултиране като част от екипи в НПО в социалната сфера. Участва в изпълнение на европейски проекти със социална насоченост в международни партньорства. В момента специализира психотерапия в Институт за психотелесна психотерапия, София. Владее италиански език. Практикува и семейна медиация.

Снежана Карагьозова

Снежана Карагьозова е 2 пъти магистър с допълнителна квалификация позитивна психотерапия, 25 години програмен режисьор към Българска Национална Телевизия (20 г. в София и 5 г. във Варна). Има редица авторски предавания, от 12 години работи в социалната сфера и се занимава с арт терапия и е специалист по психология на визуалното въздействие.

 

Лектори от Институт за съвременно изкуство - София

Институт за съвременно изкуство (ИСИ-София) е асоциация на куратори, художници и теоретици. Целта му е да възстанови и даде възможност за бъдещо развитие на открития диалог между културите и художествените сцени. Целите на ИСИ са фокусирани върху развитието на съвременната художествена сцена в България във връзка със световната. Активности - международни и местни изложби, публикации, конференции, семинари, образователни програми, лекции и др.                                                                                                        

Красимир Терзиев 

Доктор по Културна антропология, СУ "Св.Кл.Охридски". Преподава в магистърска програма "Дигитални изкуства" в Националната художествена академия, София. Работи в областта на живописта, фотографията, инсталацията и движещият се образ. Творбите му са показвани в едни от най-важните музеи за изкуство по света. От 2007 е член на ИСИ-София. 

Лъчезар Бояджиев 

Български художник и куратор, един от основателите на ИСИ-София. Завършва Изкуствознание в Националната художествена академия, София. Лъчезар Бояджиев е едно от най-често спряганите имена, когато става дума за българско съвременно изкуство. Работи с почти всички съвременни медии. Преподава съвременно изкуство и води множество семинари в България и чужбина. През 1992 е куратор на българското участие в Истанбулското биенале.

Ярослава (Яра) Бубнова

Международно известен куратор и художествен критик, завършила история на изкуството в Московския държавен университет. Куратор на множество престижни биеналета, преподава в СУ, ИД директор на Националната галерия за чуждестранно изкуство. От 1995г. е създател и директор на Института за съвременно изкуство-София. Преподавала е „Нови технологии и изкуство“ в Нов български университет; в магистърска програма „Изкуства и съвременност“ на катедра Културология, СУ „Св.Кл.Охридски“. През 2007 става куратор на част от Второто Московско Биенале. Води кураторски уъркшопове в Ню Йорк, Люксембург, Берлин, Санкт Петербург. Президент е на българската секция на Международната асоциация на художествените критици (AICA), член е на съвета на Международното биенале за съвременно изкуство „Манифеста“, на Европейския културен парламент, както и на CIMAM. От 2008 г. е член и на Artistic Advisory Committee на MOCA (Хонг Конг,Китай). 


ЗА КОНТАКТ

ANDARI photography and communications  /  Анатолий Радев и Дария Василева

GSM: +359 884 561 081; +359 885 511 830

Email: andaribg@gmail.com   

Изтегли