Визуална комуникация

 ANDARI photography and communications - Услуги - Визуална комуникация Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Услуги - Визуална комуникация Снимка - 2

- English text below -


ИЗЛОЖБА ArtExtreme 15 

ПОД ПАТРОНАЖА НА МАРГАРИТА ПОПОВА 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 


14 ЮЛИ 
– 31 АВГУСТ 2016

АrtЕxtreme 15 is a multi-genre exhibition by ANDARI – ANatoliy Radev and DARIa Vasileva. It is dedicated to the great Bulgarian sculptor Kiril Shivarov. 15 artworks reveals human experience in the one of a kind architectural and ethnographic ambiance of Varna. Collection of Bulgarian embroideries of IEFSEM-BAS and folklore costumes from the village of Avren embody the connection between past and present in the exhibition.
ArtExtreme's models are the world famous ballet stars AURORA ANDREEVA Bulgaria, ARATA MIYAGAWA Japan, ARKADY POSELSKY Russia, BROOKLYN MACK USA, DENYS CHEREVYCHKO Austria, HANNAH PARK USA, KATHERINE HIGGINS Belgium, MIKO FOGARTY Switzerland, SARAH STEELE USA, SOFIA SERGIEVA Bulgaria, SOLIEH SAMUDIO Panama, YOSHIKO KAMIKUSA Canada, WANG QING-XIN China, ZHANG CHAO YI China.
ArtExtreme 15 is an appeal for re-discovery and appreciation of Bulgarian cultural heritage's value. 
ANDARI are founders of the first Center for visual culture in the country – ArtExtreme, eponymous exhibition and a School for visual art ArtExtreme Concept. They are also co-founders of the media section of Union of Journalists in Bulgaria Podkrepa, members of the International Academy MABIC and United Business Clubs.14 July – 31 August 2016
ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА

 

ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМА НА ИЗЛОЖБАТА ТУК

 

ArtExtreme 15 е многожанрова изложба – призив за преоткриване и осъзнаване стойността на културното наследство на Варна и България. Създадена е от АНДАРИАНатолий Радев и ДАРИя Василева и е посветена на големия скулптор Кирил Шиваров /1887-1938/. 

15 авторски творби и артефакти разкриват човешки преживявания в неповторимата архитектурна и етнографска среда на Варна. Непознати документи и снимки от личния архив на Кирил Шиваров разказват за неговата творческа и житейска съдба. Колекция български шевици на ИЕФЕМ-БАН и ваяшки носии и накити на Йордан Иванов от Аврен създават връзката между минало и настояще в изложбата. Образите на ArtExtreme 15 са въплътени в мелодии, които звучат в експозицията. Музиката е създадена от композитора Иван Кръстев. 

ArtExtreme модели са световните балетни звезди АВРОРА АНДРЕЕВА България, АРАТА МИЯГАВА Япония, АРКАДИ ПОСЕЛСКИ Русия, БРУКЛИН МАК САЩ, ДЕНИС ЧЕРЕВИЧКО Австрия, ДЖАН ЧАОЙ Китай, ЙОШИКО КАМИКУСА Канада, КЕТРИН ХИГИНС Белгия, МИКО ФОГАРТИ Швейцария, СОЛИЕ САМУДИО Панама, СОФИЯ СЕРГИЕВА България, САРА СТИЙЛ САЩ, УАН ЧИНСИН Китай, ХАНА ПАРК САЩ.

АНДАРИ са създатели на първия в страната Център за образна култура ArtExtreme, едноименна арт платформа, изложба и школа за визуално изкуство ArtExtreme Concept. Куратори на образно изкуство. Съучредители на секция за фотожурналисти, видеооператори и журналисти на свободна практика към СЖБ Подкрепа – член на Международната федерация на журналистите в Брюксел. Членове на Международната Академия по Българознание Иновации и Култура /МАБИК/ и на Сдружение Обединени Бизнес Клубове.


ПРОГРАМА

14 ЮЛИ 
17:00  ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА ArtExtreme 15

15 ЮЛИ 
11:00  СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ, лектория
Водещ Чавдар Колев /медиен специалист и културолог/ 

"Силата на българския дух в изложбата ArtExtreme 15" – АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева 

"Българската шевица – поглед към света" – гл.ас. д-р Елена Водинчар, ИЕФЕМ-БАН 
Презентация за традиционната българска шевица във фондовете на Националния етнографски музей от куратора гл.ас. д-р Елена Водинчар.

"Вибрационната сила на Българската Глаголица" – инж. Таньо Танев, гл.ас. Ангел Манев, ИКИТ-БАН 
Таньо Танев е инженер-изследовател, автор на уникални космически технологии. Дългогодишен сътрудник на Института за космически изследвания и технологии на БАН, член на СУБ. Ангел Манев е Асистент в Института за космически изследвания и технологии на БАН. Атомен физик с принос в космическите изследвания. Автор на информационното обезпечаване на медико-биологичните експерименти на станцията „МИР”. Двамата изследват археологически обекти, календарна хронология и археометриране и разчитане на древни писмености и символи. Създатели на Български циклов календар на Танев–Манев. Автори на книгата „Български празничен циклов календар”.

"Значение на българския език за формиране на иновативно мислене" – дфн Добринка Райнова, академик на МАБИК
Добринка Райнова е инженер и филолог; защитава дисертация в Московския държавен университет “Михаил Ломоносов”. Преподавала е в Института за чуждестранни студенти и в СУ. Има множество изследвания в областта на лексикологията. Член е на Международната академия по българознание, иновации и култура /МАБИК/ и на историческо дружество "Българска Орда-1938".

"По стъпките на Кирил Шиваров и архитектите на Стара Варна" – Християн Облаков, краевед
Архитектурното наследство на Варна е съкровищница на спомени за по-елегантно време. А разказът за варненските архитекти от първата половина на ХХ век дава живот на всяка градска къща и на всеки бароков или сецесионов детайл. Да се върнем през времето с архитектурата на Стара Варна. Християн Облаков е юрист, краевед и автор на книги за архитектите на Стара Варна; зам.-председател на Варненското Историко-архитектурно дружество "Наследство" и член на Консултативния съвет по опазване на недвижимото културно наследство при кмета на Община Варна.

14:00  АРХИТЕКТУРНИТЕ БИЖУТА НА ВАРНА 
Пешеходна обиколка с краеведа Християн Облаков /сборно място: хотел Черно Море, фоайе/

05 АВГУСТ 
10:00  БЪЛГАРСКА ШЕВИЦА И ВАЯШКИ НАКИТИ 
Работилница с Йордан Иванов и АНДАРИ
Йордан Иванов е музикант и фолклорист от варненското село Аврен. Народен певец и инструменталист, ръководител на вокални и инструментални формации, завоювали  национални и международни отличия. От 2011 г. управител на Музикално-фолклорно сдружение „Фолклор без граници“. Майстор на автентични накити и горд притежател на богата етнографска колекция.

31 АВГУСТ 
16:00  ПРОСТРАНСТВА ArtExtreme 
Практическо занимание за градска одухотвореност с Милена Драгова и АНДАРИ
Закриване на изложбата
Милена Драгова е консултант по европейски проекти, коуч, обучител и модератор на събития. Стреми се да постигне общо преживяване и групово прозрение между участниците. Вярва, че всичко се получава добре, когато правим нещата заедно и с вътрешна мотивация.

ВХОДЪТ ЗА СЪБИТИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА Е СВОБОДЕН

Партньори на изложбата:
Военноморски музей-Варна 
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН 
Lorenzo Alonso Arquitectos, Мадрид 
община Варна 
община Аврен 
Българска Национална Телевизия 
OFFNews.bg онлайн медия 
печатница Хеликс Прес 
Показването на изложбата във Варна се осъществява и с подкрепата на:
Интерхотел Черно Море 
Месечно издание Ти си Варна
Цифрова печатница и рекламна агенция Оле Принт 
Агенция за външна реклама Медиа Сървис 
LZ yachting – водеща компания в продажбата и обслужването на яхти и яхтено оборудване 
Планекс Холдинг 

- - - - - 

EXHIBITION ArtExtreme 15

UNDER THE PATRONAGE OF THE VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA MARGARITA POPOVA

14 JULY – 31 AUGUST 2016
АrtЕxtreme 15 is a multi-genre exhibition by ANDARI – ANatoliy Radev and DARIa Vasileva. It is dedicated to the great Bulgarian sculptor Kiril Shivarov. 15 artworks reveals human experience in the one of a kind architectural and ethnographic ambiance of Varna. Collection of Bulgarian embroideries of IEFSEM-BAS and folklore costumes from the village of Avren embody the connection between past and present in the exhibition.
ArtExtreme's models are the world famous ballet stars AURORA ANDREEVA Bulgaria, ARATA MIYAGAWA Japan, ARKADY POSELSKY Russia, BROOKLYN MACK USA, DENYS CHEREVYCHKO Austria, HANNAH PARK USA, KATHERINE HIGGINS Belgium, MIKO FOGARTY Switzerland, SARAH STEELE USA, SOFIA SERGIEVA Bulgaria, SOLIEH SAMUDIO Panama, YOSHIKO KAMIKUSA Canada, WANG QING-XIN China, ZHANG CHAO YI China.
ArtExtreme 15 is an appeal for re-discovery and appreciation of Bulgarian cultural heritage's value. 
ANDARI are founders of the first Center for visual culture in the country – ArtExtreme, eponymous exhibition and a School for visual art ArtExtreme Concept. They are also co-founders of the media section of Union of Journalists in Bulgaria Podkrepa, members of the International Academy MABIC and United Business Clubs.14 July – 31 August 2016
NAVAL MUSEUM – VARNA

DOWNLOAD THE EXHIBITION PROGRAM HERE

АrtЕxtreme 15 is a multi-genre exhibition by ANDARI ANatoliy Radev and DARIa Vasileva. It is dedicated to the great Bulgarian sculptor Kiril Shivarov.

15 artworks reveals human experience in the one of a kind architectural and ethnographic ambiance of Varna. Collection of Bulgarian embroideries of IEFSEM-BAS and folklore costumes and adornments of Yordan Ivanov from the village of Avren embody the connection between past and present in the exhibition. The music for the exhibition is specially composed by Ivan Krastev.

ArtExtreme's models are the world famous ballet stars AURORA ANDREEVA Bulgaria, ARATA MIYAGAWA Japan, ARKADY POSELSKY Russia, BROOKLYN MACK USA, DENYS CHEREVYCHKO Austria, HANNAH PARK USA, KATHERINE HIGGINS Belgium, MIKO FOGARTY Switzerland, SARAH STEELE USA, SOFIA SERGIEVA Bulgaria, SOLIEH SAMUDIO Panama, YOSHIKO KAMIKUSA Canada, WANG QING-XIN China, ZHANG CHAO YI China.

ArtExtreme 15 is an appeal for re-discovery and appreciation of Bulgarian cultural heritage's value. 

ANDARI are founders of the first Center for visual culture in the country – ArtExtreme, eponymous exhibition and a School for visual art ArtExtreme Concept. They are also co-founders of the media section of Union of Journalists in Bulgaria Podkrepa, members of the International Academy MABIC and United Business Clubs.

PROGRAM

14 JULY
Naval Museum – Varna, 2 Primorski Blvd.
17:00  ArtExtreme 15 EXHIBITION OPENING

15 JULY
Interhotel Cherno More, 33 Slivnitsa Blvd., Conference hall 1 
11:00 THE POWER OF BULGARIAN SPIRIT, lecture
Moderator Chavdar Kolev
“The power of Bulgarian spirit in the exhibition ArtExtreme 15” – ANDARI – Anatoliy Radev and Daria Vasileva
“The Bulgarian embroidery – vision to the world” – Chief. Assist. Ph.D. Elena Vodinchar, IEFSEM-BAS 
“Vibrational force of the Bulgarian Glagolitic Alphabet” – Eng. Tanyo Tanev, Chief. Assist. Angel Manev, SRTI-BAS
“Importance of Bulgarian language for shaping innovative thinking” – Ph.D. Dobrinka Raynova, academic of MABIC
“In the footsteps of Kiril Shivarov and Old Varna`s architects” – Hristiyan Oblakov, researcher

14:00  ARCHITECTURAL JEWELS  OF VARNA
Walking tour with Hristiyan Oblakov /meeting point: Interhotel Cherno More, lobby/

05 AUGUST
Bistro Europe, 11 Slivnitsa Blvd.
10:00  BULGARIAN EMBROIDERY AND ADORNMENTS 
Workshop with Yordan Yordanov and ANDARI

31 AUGUST
Naval Museum – Varna, 2 Primorski Blvd.
16:00  ArtExtreme SPACES 
Practical workshop for urban liveliness with Milena Dragova and ANDARI
Exhibition closing event

FREE ADMISSION TO THE PROGRAM ACTIVITIES  

Partners of the exhibition:
Naval museum-Varna 
Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences
Lorenzo Alonso Arquitectos, Madrid 
Varna Municipality 
Avren Municipality 
Bulgarian National Television 
OFFNews.bg online media
Printing house Helix Press 
Displaying of the exhibition in Varna is carried out with the support of:
Interhotel Cherno More 
Monthly magazine Ti si Varna/You are Varna 
Digital printing house and advertising agency OLE Print 
Outdoor advertising agency Media Services
LZ yachting 
Planex Holding 

Изтегли