Новини

Зов Български - БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019

30.04.2019

 ANDARI photography and communications - Новини - Зов Български - БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019 - Снимка - 1


12 май 2019

Национален природонаучен музей, София 

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019

„Зов Български“

Начинът, по който зовем за опазване на българското културно-историческо наследство – чрез историята на дадена личност, събитие, място, традиции, музика, слово, изкуство в исторически контекст. Чрез оживяване на истории от миналото и настоящето. Зов, отправен към всички нас в тези определящи дни за бъдещето на нашата култура, за бъдещето на нашия народ и неговата история. За тази история, тръгваща от дома, за първите плахи стъпки на преклонение и любов към всичко българско и родно. 

Водещ: Здравко Петров, HistoricalRoutes.bg

Организатори: АНДАРИ - Анатолий Радев и Дария Василева

Вход свободен. Местата са ограничени.


10:00   

ОТКРИВАНЕ


10:20   

ЗОВ ЗА НАДЕЖДА

Биляна Папазова Амманн

 

10:40   

ЗВУКЪТ В ЗАОБИКАЛЯЩИЯ НИ СВЯТ 

Таня Доганова-Христова

 

11:00   

МНОГОЖАНРОВА ИЗЛОЖБА „ARTEXTREME СТРАЖА“ – ПАЗИТЕЛ НА СЪЩНОСТТА И СРЕДИЩНОТО ПРОСТРАНСТВО

АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева 

 

11:20   

ЗАВЕЩАНОТО ОТ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ В КУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ 

Радка Карагьозова

 

11:40   

МЕДИЦИНСКОТО ПОЗНАНИЕ, СЪХРАНЕНО И ПРЕДАДЕНО ЧРЕЗ БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКОВНА ИКОНОПИС

д-р Таня Груева

 

12:00   

ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПАРАДОКСАЛНОСТ НА ИСТОРИЯТА В БОГОМИЛСКИ КОНТЕКСТ

д-р Иван Габеров

 

12:20   

ЗОВЪТ НА КРЪВТА... ОТ ЗЕМЯТА

д-р Велислав Алтънов

 

12:40   

СВЕЩЕНИЯТ ОСТРОВ ПЕВКИ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И В МИТОЛОГИЯТА 

Светлозар Попов


13:00   

КОЙ Е ОСНОВАЛ ГРАД БУЛГАР?

проф. д-р Йордан Табов

 

13:20   

ТВЪРДО ЛИВАДЕ. ПЕРНИШКАТА МЕСТНОСТ, ПРЕВЪРНАТА В ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЕН КВАРТАЛ ЗА МИНЬОРСКАТА КОЛОНИЯ В НАЧАЛОТО НА 20 в.

арх. Александра Бабунска

 

13:40   

ОПАСНАТА ТАЙНА НА ГРЕШНОГО СОФРОНИЯ. КАКВО ЗАСТАВЯ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ ДА ПРОНИКНЕ ВЪВ ВИДИНСКАТА КРЕПОСТ ПРИ ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ И ЗАКОДИРАНОТО ПОСЛАНИЕ ОТ САМОРЪЧНОТО МУ „ЖИТИЕ…“

Христо Буковски

 

14:00   

ДРАМАТИЧНИ СЪДБИ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ МАЙСТОРИ

Ивелин Любенов 

 

14:20   

ЛЕВСКИ И ЗОГРАФИТЕ. ЩРИХИ ОТ ВЪЗГЛЕДИТЕ НА АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА, ПРИЯТЕЛСТВАТА МУ И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ ЗОГРАФИ

Калин Николов

 

14:40   

„ЗА ГЕРОИТЕ ОТ НАШЕТО ВРЕМЕ“ – БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ МОРАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ВОЙНИКА ПО СВЕЩЕНИЧЕСКА БЕСЕДА ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

д-р Георги Канев 

 

15:00   

ЗНАЧЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛА ОТ ПЕХОТАТА СТИЛИЯН КОВАЧЕВ ЗА ВОЕННАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

д-р Тодор Димов

 

15:20 

ИСТОРИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ: ОПИТ ЗА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

доц. д-р Стоян Танев

 

15:40 

ВАКЛУШ ТОЛЕВ ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ

Жаклин Толева


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕТО НЕ СЕ РАЗРЕШАВА. ВСИЧКИ ПРАВА ПРИНАДЛЕЖАТ НА АНДАРИ. 


„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ се провеждат в София всяка година по различна тема през месец май, а от 2018 г. и във Варна. В четенията участват широка група изследователи – историци, богослови, етнолози, фолклористи, краеведи, изкуствоведи, урбанисти, инженери, журналисти и др., които представят резултати от нови проучвания и научни доказателства за историята и настоящето на българите.

Водещ: Здравко Петров, Historicalroutes.bg

Създател на Historicalroutes.bg за популяризиране и опазване на културно-историческото наследство. Урбанист с опит в разработването на всички документи от системата за стратегическо планиране на регионалното и градско развитие. Специфичните му професионални интереси са свързани с формулирането на идеи и проекти за опазване и изява на културното наследство. Разработва опознавателни туристически маршрути.

Създатели и организатори: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева 

Изследователи на образа и вътрешните преживявания в пространствени среди. Културни оператори и куратори образно изкуство. Създатели на Център за образна култура „ArtExtreme“, едноименна многожанрова изложба и школа за образно изкуство „ArtExtreme Concept“. Изложби под патронаж: „ArtExtreme СТРАЖА“ под патронажа на президента Румен Радев; „ArtExtreme 15“ под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова; „ЗА СЕБЕ СИ Кирилъ Шиваровъ“ под патронажа на Министерство на културата. Създатели на „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ – съставители и издатели на едноименния сборник. Носители на грамота и обявени за „Приятел на Държавен архив-Варна“ за 2017 г. Съучредители на първата секция за фотожурналисти, видео-оператори и журналисти на свободна практика към СЖБ „Подкрепа“ – член на Международната федерация на журналистите в Брюксел. Членове на МАБИК /Международна Академия по Българознание, Иновации и Култура/, на Сдружение „Обединени Бизнес Клубове“, съучредители на Сдружение „Таляна“ за развитие на градската среда на Варна. 

Сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ 2019 – „Зов Български“

Съвместно издание на АНДАРИ и Издателство ИНЛЕ. С публикации в сборника участват още и: Ваня Жекова – „Криле от корен – устни истории от село Скалица“; Донка Николова – „Документалното богатство на личните фондове в Държавен архив – Варна“; Марияна Шабаркова-Петрова – „Тайният код на българските зографи или за някои антични, богомилски, алхимични и тамплиерски символи в българските стенописи“.

Издания на сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“:

2019 „Зов Български“ 

2018 „Образ Български“ 

2017 „Писания и предания в Българската история“ 

2016 „Богатството на Българското християнство“

Сборниците може да намерите в: Български Книжици (София, ул. Аксаков 10), Къща за птици (София, ул. Проф. Асен Златаров 22), Книжарница Елрид (София, ул. Солунска 3), Издателство Инлеот съставителите АНДАРИ.

 

YouTube видео канал ▶    Фейсбук страница ▶    Събитието във Фейсбук ▶

 

ПАРТНЬОРИ:

Национален природонаучен музей   HistoricalRoutes.bg   Издателство Инле   Печатница Хеликс Прес - Варна

Водещ: Здравко Петров, Historicalroutes.bg 
Създател на Historicalroutes.bg за популяризиране и опазване на културно-историческото наследство. Урбанист с опит в разработването на всички документи от системата за стратегическо планиране на регионалното и градско развитие. Специфичните му професионални интереси са свързани с формулирането на идеи и проекти за опазване и изява на културното наследство. Разработва опознавателни туристически маршрути.
Създатели и организатори: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева
Изследователи на образа и вътрешните преживявания в пространствени среди. Културни оператори и куратори образно изкуство. Създатели на Център за образна култура „ArtExtreme“, едноименна многожанрова изложба и школа за образно изкуство „ArtExtreme Concept“. Съучредители на първата секция за фотожурналисти, видео-оператори и журналисти на свободна практика към СЖБ „Подкрепа“ – член на Международната федерация на журналистите в Брюксел. Членове на МАБИК /Международна Академия по Българознание, Иновации и Култура/, на Сдружение „Обединени Бизнес Клубове“, съучредители на Сдружение „Таляна“ за развитие на градската среда на Варна, носители на грамота и обявени за „Приятел на Държавен архив-Варна“ за 2017 г.
Сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ 2019 – „Зов Български“ 
Съвместно издание на АНДАРИ и Издателство ИНЛЕ. С публикации в сборника участват още и: Ваня Жекова – „Криле от корен – устни истории от село Скалица“; Донка Николова – „Документалното богатство на личните фондове в Държавен архив – Варна“; Марияна Шабаркова-Петрова – „Тайният код на българските зографи или за някои антични, богомилски, алхимични и тамплиерски символи в българските стенописи