Новини

АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти ARTtide в Габрово

30.09.2015

 ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти ARTtide в Габрово - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти ARTtide в Габрово - Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти ARTtide в Габрово - Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти ARTtide в Габрово - Снимка - 5  ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти ARTtide в Габрово - Снимка - 6  ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти ARTtide в Габрово - Снимка - 7  ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти ARTtide в Габрово - Снимка - 8  ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти ARTtide в Габрово - Снимка - 9

 

ArtExtreme – творчески до краен предел е концепция, въплътена в различни културни форми, визуални продукти и услуги със същото име. ArtExtreme е душата, а нейната същност са АНДАРИ – АН и ДАРИ.
Център за визуална култура ArtExtreme  /  Center for visual culture ArtExtreme 
Центърът за визуална култура ArtExtreme предоставя силна творческа общност, която подпомага творческия процес при намиране на решения. Предлага чрез "ArtExtreme Concept" школата за визуално изкуство развиване и надграждане на творческите заложби по нов, интердисциплинарен начин - синтез на среда, творчество и умения, съчетани с нови технологии и изразяване с визуални средства. Създава широк спектър от неформално образование и практики в извънучебни събития, включително специални лекции, практически занимания, конференции, филмови поредици, изложби и други. Развива сътрудничество с академични институции, арт центрове, обществени и бизнес организации в регион Варна, страната и извън нея, клъстери и мрежи за сътрудничество по целия свят. 
ArtExtreme Прожектор  /  ArtExtreme Projector
ArtExtreme Прожектор е авторски проект на АНДАРИ от творческата платформа ArtExtreme. Това е социална иновация, насочена към приобщаване на широка аудитория от различни социални групи. Целта на ArtExtreme Прожектор е чрез модулите В НАС, ОКОЛО НАС и ИЗВЪН НАС да предизвика творческо преживяване и нагласа за действие и споделяне. Крайния резултат е състояние на творческо изразяване и споделяне, което продължава да съществува като реален визуален документ.
 
Изложба ArtExtreme  /  Exhibition ArtExtreme
Изложбата ArtExtreme монументално определя и показва във визуална форма вътрешни преживявания в различни пространствени среди. От 2008 г. ArtExtreme модели са младите звезди на световния балет – лауреати и участници в Международния балетен конкурс – Варна. 
ArtExtreme 15 е мултижанрова изложба от съвременни форми на визуалното изкуство. Включва в синергично взаимодействие ArtExtreme 2012 с акцент върху монументалното визуално представяне на движенията и линията на балетното изкуство в пластичен образ, вдъхновен от творбите на известния български скулптор от Варна Кирил Шиваров (1887-1938) в съчетание с уникалната АрНуво архитектура на сградите във Варна от периода 1912-1925 г. и ArtExtreme 2014 представяща вътрешни преживявания в среда – носител на българската колективна памет, обогатена с традиционния етнографски костюм на Аврен (обл.Варна), българската шевица и нейните орнаментни характеристики.
ArtExtreme 2010 „Нагоре и само нагоре“ експресивно показва в модерна визия движенията на балета във въздушна динамика на 72 метра височина върху хеликоптерната площадка на Варна Тауърс.
ArtExtreme 2008 представя темата „С туфли в стремената“. 

АНДАРИ участваха в Първата Международна Борса за Културни Продукти "ARTtide" в Габрово, която се проведе от 08 до 10 септември 2015 г. Събитието беше организирано от клъстер "Творческо Габрово", с подкрепата на община Габрово и Министерството на туризма. Борсата предлага нов иновативен интерактивен модел на съвместяване на изложение, бизнес, мисия, сцена и дискусионен форум. Тя бе в четири категории - мултимедия и визуални изкуства, музикално-сценични изкуства, дизайн, събития и фестивали.

В основните панели в програмата "Хронология на успеха", "Дебюти-дебати", "От обикновения човек до необикновеното изкуство" участваха свободни артисти, творчески формации, културни институции, общини, организатори на фестивали и събития, културни мениджъри, продуценти, издатели. Освен културни продукти, успешни бизнес модели и добри практики представиха гости и от Гърция, Турция, Хърватия, Сърбия, Австрия, Испания и Шотландия.

АНДАРИ представиха Центъра за визуална култура ArtExtreme, иновативния социален инструмент ArtExtreme Прожектор и изложбата ArtExtreme в панела "Дебюти-дебати".

ВИДЕО от представянето на АНДАРИ:

https://www.youtube.com/watch?v=b0JXxyVs1Bk&feature=youtu.be

http://www.magisto.com/video/PlYZN1xWA2s0QwZiCzE

 

Център за визуална култура ArtExtreme  

Центърът за визуална култура ArtExtreme предоставя силна творческа общност, която подпомага творческия процес при намиране на решения. Предлага чрез "ArtExtreme Concept" школата за визуално изкуство развиване и надграждане на творческите заложби по нов, интердисциплинарен начин - синтез на среда, творчество и умения, съчетани с нови технологии и изразяване с визуални средства. Създава широк спектър от неформално образование и практики в извънучебни събития, включително специални лекции, практически занимания, конференции, филмови поредици, изложби и други. Развива сътрудничество с академични институции, арт центрове, обществени и бизнес организации в регион Варна, страната и извън нея, клъстери и мрежи за сътрудничество по целия свят. 


ArtExtreme Прожектор 

ArtExtreme Прожектор е авторски проект на АНДАРИ от творческата платформа ArtExtreme. Това е социална иновация, насочена към приобщаване на широка аудитория от различни социални групи. Целта на ArtExtreme Прожектор е чрез модулите В НАС, ОКОЛО НАС и ИЗВЪН НАС да предизвика творческо преживяване и нагласа за действие и споделяне. Крайния резултат е състояние на творческо изразяване и споделяне, което продължава да съществува като реален визуален документ. 

Изложба ArtExtreme  

Изложбата ArtExtreme монументално определя и показва във визуална форма вътрешни преживявания в различни пространствени среди. От 2008 г. ArtExtreme модели са младите звезди на световния балет – лауреати и участници в Международния балетен конкурс – Варна. 

ArtExtreme 15 е мултижанрова изложба от съвременни форми на визуалното изкуство. Включва в синергично взаимодействие ArtExtreme 2012 с акцент върху монументалното визуално представяне на движенията и линията на балетното изкуство в пластичен образ, вдъхновен от творбите на известния български скулптор от Варна Кирил Шиваров (1887-1938) в съчетание с уникалната АрНуво архитектура на сградите във Варна от периода 1912-1925 г. и ArtExtreme 2014 представяща вътрешни преживявания в среда – носител на българската колективна памет, обогатена с традиционния етнографски костюм на Аврен (обл.Варна), българската шевица и нейните орнаментни характеристики.

ArtExtreme 2010 „Нагоре и само нагоре“ експресивно показва в модерна визия движенията на балета във въздушна динамика на 72 метра височина върху хеликоптерната площадка на Варна Тауърс.

ArtExtreme 2008 представя темата „С туфли в стремената“.