Новини

Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна

16.06.2012

 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 1 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 2 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 3 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 4 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 5 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 6 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 7 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 8 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 9 ANDARI photography and communications - Новини - Изложба Ритъм в картини на Асен Недялков и Димо Стоянов в Мол Варна - Снимка - 10

 

 

„Ритъм в картини“ 

Изложба на Асен Недялков и Димо Стоянов

Мол Варна

Ритъм в картини” е изложба, вдъхновена от танцовото изкуство. Авторите показват снимки на младежи, танцуващи на различни места във Варна. Танцът като послание е оценяван и посрещан еднакво добре по всички точки на земното кълбо. Неговият език е универсален, а изразните средства разбираеми от всички. Всяко движение в ритъма на музиката изразява чувства и емоции, които фотографите Асен и Димо са превърнали в универсален посланик на младежкия дух, от който струи непринуденост, свежест и енергия.

АВТОРИТЕ : 

Асен Недялков, 18 годишен. Ученик във Френската езикова гимназия във Варна и член на клуб „Приятели на Европа”– Варна и Клуб по Европеистика, съорганизатор на едногодишната инициатива „Живея в Европа, творя в България”. Сега е асистент във водеща он-лайн медия във Варна, асистент събитиен мениджмънт и промотър за международна компания, от началото на годината е „Младши фотограф” към Tilllaite Ltd.

Димо Стоянов е 19 годишен, родом от Айтос. Живее във Варна, студент в Икономическия университет. Участник е в „Посока” - сдружение с нестопанска цел в обществена полза с цел подпомагане и ориентация на младите хора в живота. Организирал е младежки спортни турнири, инициативи в защита на околната среда и други студентски проекти. От 2010 г. до момента работи като младши фотограф към Tilllate Ltd.

 “Rhythm in pictures” 15.06 – 30.06.2012

An exhibition by Asen Nedyalkov and Dimo Stoyanov

Mall Varna

 “Rhythm in pictures” is an exhibition inspired by the art of dance. The authors present images of young people dancing in various places in Varna. The dance like a message is appreciated and welcomed equally well all over the world. Its language is universal and the means of expression could be understood by everyone. Any movement in the rhythm of the music expresses feelings and emotions that the photographers Asen and Dimo have transformed into a universal ambassador of youthful spirit – they exude freedom, freshness and energy.

 

Asen Nedyalkov, 18 years old. He is a student in the French Language School in Varna and a club member of “Friends of Europe” - Varna and The European Studies club and also has participated in the initiative “I live in Europe, but create in Bulgaria” as co-organizer. Now he is an assistant in one leading online media in Varna, event management assistant and promoter of international company. Since the beginning of 2012 he is "junior photographer" in Tilllaite Ltd.

 Dimo Stoyanov is 19 years old, from Aytos. Currently he lives in Varna and studies in the University of Economics. He is a member of “Direction” - a public benefit non-profit corporation that helps young people to find their way in life and to support their development. He has organized many youth sports tournaments, various initiatives directed to the environmental protection and student projects. His next working position from 2010 till now is as a junior photographer in Tilllate Ltd.