Новини

Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА

10.06.2012

 ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 4  ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 5  ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 6  ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 7  ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 8  ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 9  ANDARI photography and communications - Новини - Човекът и водата изложба на Георги Карамихайлов в Галерия 10 ВАРНА - Снимка - 10

Месец на Фотографията 2012 Варна

Изложба "Човекът и Водата"  в  Галерия 10, ул.Ген. Колев 54, ет.6

„Човекът и водата“ 10.06 – 20.06.2012
  Изложба на Георги Карамихайлов
  Галерия 10 , ВАРНА, ул.Ген. Колев 54, ет.6

След завършването на езикова гимназия “Йоан Екзарх” – Варна с немски, житейският път на Георги Карамихайлов продължава в Германия, Мюнхен. Заниманията му в различни фотографски жанрове го срещат с интересни хора, като го отвеждат на места, които провокират и насочват погледа му към незабележими аспекти от живота. Търсейки формулата за “добра” фотография, разбира че: “Красотата е в погледа на наблюдаващия.”

„Човекът и водата“
Всяко човешко същество се ражда във вода и има нужда от нея, за да оцелее, защото той/тя самият се състои в по-голямата си част от вода. Водата е Живот и в много култури е символ на Женския принцип. Според научните експерименти, тя може да чувства и съхранява информация. Това доказва, че водата не е само “отражение” на външния свят, a е едно от най-невероятните неща, които съществуват на планетата ни. А дали хората оценяват това?
Целта на изложбата „Човекът и водата“ е да припомни важността на този природен елемент. Фотографиите са вдъхновени от контакта на човека с водата, от формите породени от това взаимодействие и оставят наблюдателя да съпреживее по свой начин видяното.
Снимките са реализирани с подкрепата на работната фотографска група към Мюнхенския университет. Благодарение на хората и тяхното майсторството във въздуха и под водата, изложбата придобива своя визуален естетичен облик.

Изложбата е част от "Месеца на фотографиятa" 2012 в България.
www.monthofphotography.net

В рамките на изложбата са предвидени 2 мероприятия:

Презентация на темата “Водата във фотографията”

16.06.2012 (събота)
10:00 – 11:00
Място на провеждане: Галерия 10, ул. Ген. Колев 54, ет.6

 

Вход свободен

Ще бъде проследено и показано мястото на водата във фотографията – от зараждането й до днес: символния й език, въздействие, разглеждането й като обект, среда и вдъхновение.
Презентатор: Георги Карамихайлов

Практичен курс за фотографиране на вода

17.06.2012 (неделя)
10:00 – 12:00
Място на провеждане: Галерия 10, ул. Ген. Колев 54, ет.6
Вход: 10 лв.

В този курс ще се запознаете с начините за снимане на водни капки. Ще имате възможност да променяте настройки и да експериментирате с различни настройки и сценарии.

Моля носете си :
Ентусиазсъм и добро настроение.
Водещ: Георги Карамихайлов

 

За информация и записване:

 

georg.bg@gmail.com

тел. 089 4721 699

 

 IN ENGLISH

“Human and Water”
10.06 – 20.06.2012

An exhibition by Georgi Karamihaylov
Gallery 10 , VARNA, Bulgaria

 After graduating at the High School "Yoan Ekzarkh" - Varna with German, the life story of Georgi Karamihaylov continues in Germany, Munich. During his explorations in various photographic genres he meets with interesting people and lead him to places that provoke and direct his eyes to the invisible aspects of life. While seeking the formula for "good" photography, he understands that: "Beauty is in the eye of the beholder."

“Human and Water”
Every human being is born in water and needs it to survive, for he/she constitutes of water. Water is life and in many cultures it is also a symbol of femininity. Scientific research has proven that the water can feel and preserve information. Thus water is not simply a reflection of the appearance, it is one of the most incredible things, which we have on the Earth. But do we appreciate it?

The goal of the exhibition “Human and water” is to reinforce the importance of this natural element. The photographs are inspired by the interaction between a human and water, of the forms caused by this interaction and leave/allow the viewer to experience what he saw in his own way.

The pictures have been realized with the support of the photography group at the Munich University. The exhibition acquires its visual aesthetic appearance thanks to the people and their mastery in the air and underwater.

The photographic exibition is part of the "Month of photography" 2012 in Bulgaria.
www.monthofphotography.net