Други

 ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 1

Сборник

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2019

„Зов Български“

„Зов Български“ – начинът, по който зовем за опазване на българското културно-историческо наследство – чрез историята на дадена личност, събитие, място, традиции, музика, слово, изкуство в исторически контекст. Чрез оживяване на истории от миналото и настоящето. Зов, отправен към всички нас в тези определящи дни за бъдещето на нашата култура, за бъдещето на нашия народ и неговата история. За тази история, тръгваща от дома, за първите плахи стъпки на преклонение и любов към всичко българско и родно.

 Кракти изложения на публикациите в сборника

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева 

© Автори: Александра Бабунска, Анатолий Радев и Дария Василева, Биляна Папазова Амманн, Ваня Жекова, Велислав Алтънов, Георги Канев, Донка Николова, Жаклин Толева, Иван Габеров, Ивелин Любенов, Йордан Табов, Калин Николов, Марияна Шабаркова-Петрова, Радка Карагьозова, Светлозар Попов, Стоян Танев, Таня Груева, Таня Доганова-Христова, Тодор Димов, Христо Буковски

© Издател: АНДАРИ, Варна, 2019 / Сборникът е съвместно издание на ИНЛЕ и АНДАРИ

ISBN 978-619-91102-3-2

304 страници, меки корици, с илюстрации

Печат: Хеликс прес, Варна, 2019

Цена 15 лв.


Сборниците може да намерите

От съставителите АНДАРИ,   Издателство Инле,   Български Книжици (София, ул. Аксаков 10),   Къща за птици (София, ул. Проф. Асен Златаров 22),  Книжарница Елрид (София, ул. Солунска 3)


Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ.....................................................................................................................................7
Александра Бабунска
ТВЪРДО ЛИВАДЕ
ПЕРНИШКАТА МЕСТНОСТ, ПРЕВЪРНАТА В ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПЛЕКСНО 
ЗАСТРОЕН КВАРТАЛ ЗА МИНЬОРСКАТА КОЛОНИЯ В НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК.............................9
Анатолий Радев, Дария Василева 
МНОГОЖАНРОВА ИЗЛОЖБА „ARTEXTREME СТРАЖА“
ПАЗИТЕЛ НА СЪЩНОСТТА И СРЕДИЩНОТО ПРОСТРАНСТВО..................................................21
Биляна Папазова Амманн 
ЗОВ ЗА НАДЕЖДА...........................................................................................................................41   
Ваня Жекова 
КРИЛЕ ОТ КОРЕН – УСТНИ ИСТОРИИ ОТ СЕЛО СКАЛИЦА..........................................................47
Велислав Алтънов
ЗОВЪТ НА КРЪВТА... ОТ ЗЕМЯТА....................................................................................................55
Георги Канев 
„ЗА ГЕРОИТЕ ОТ НАШЕТО ВРЕМЕ“ 
БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ МОРАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ВОЙНИКА 
ПО СВЕЩЕНИЧЕСКА БЕСЕДА ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА................................................89
Донка Николова 
ДОКУМЕНТАЛНОТО БОГАТСТВО НА ЛИЧНИТЕ ФОНДОВЕ 
В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА....................................................................................................101
Жаклин Толева
ВАКЛУШ ТОЛЕВ ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ...................................................................................125
Иван Габеров
ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПАРАДОКСАЛНОСТ НА ИСТОРИЯТА 
В БОГОМИЛСКИ КОНТЕКСТ..........................................................................................................133
Ивелин Любенов 
ДРАМАТИЧНИ СЪДБИ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ МАЙСТОРИ.........................................................157
Йордан Табов
КОЙ Е ОСНОВАЛ ГРАД БУЛГАР?..................................................................................................177

Александра Бабунска | "ТВЪРДО ЛИВАДЕ. ПЕРНИШКАТА МЕСТНОСТ, ПРЕВЪРНАТА В ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЕН КВАРТАЛ ЗА МИНЬОРСКАТА КОЛОНИЯ В НАЧАЛОТО НА 20 в."

Анатолий Радев, Дария Василева | "МНОГОЖАНРОВА ИЗЛОЖБА „ARTEXTREME СТРАЖА“ПАЗИТЕЛ НА СЪЩНОСТТА И СРЕДИЩНОТО ПРОСТРАНСТВО"

Биляна Папазова Амманн | "ЗОВ ЗА НАДЕЖДА"

Ваня Жекова | "КРИЛЕ ОТ КОРЕН – УСТНИ ИСТОРИИ ОТ СЕЛО СКАЛИЦА"

Велислав Алтънов | "ЗОВЪТ НА КРЪВТА... ОТ ЗЕМЯТА"

Георги Канев | „ЗА ГЕРОИТЕ ОТ НАШЕТО ВРЕМЕ“ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ МОРАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ВОЙНИКА ПО СВЕЩЕНИЧЕСКА БЕСЕДА ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА"

Донка Николова | "ДОКУМЕНТАЛНОТО БОГАТСТВО НА ЛИЧНИТЕ ФОНДОВЕ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА"

Жаклин Толева | "ВАКЛУШ ТОЛЕВ ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ"

Иван Габеров  | "ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПАРАДОКСАЛНОСТ НА ИСТОРИЯТА В БОГОМИЛСКИ КОНТЕКСТ"

Ивелин Любенов | "ДРАМАТИЧНИ СЪДБИ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ МАЙСТОРИ"

Йордан Табов | "КОЙ Е ОСНОВАЛ ГРАД БУЛГАР?"

Калин Николов | "ЛЕВСКИ И ЗОГРАФИТЕ. ЩРИХИ ОТ ВЪЗГЛЕДИТЕ НА АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА, ПРИЯТЕЛСТВАТА МУ И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ ЗОГРАФИ"

Марияна Шабаркова-Петрова | "ТАЙНИЯТ КОД НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗОГРАФИ ИЛИ ЗА НЯКОИ АНТИЧНИ, БОГОМИЛСКИ, АЛХИМИЧНИ И ТАМПЛИЕРСКИ СИМВОЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ СТЕНОПИСИ"

Радка Карагьозова | "ЗАВЕЩАНОТО ОТ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ В КУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ"

Светлозар Попов | "СВЕЩЕНИЯТ ОСТРОВ ПЕВКИ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И В МИТОЛОГИЯТА"

Стоян Танев | "ИСТОРИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ: ОПИТ ЗА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ"

Таня Груева | "МЕДИЦИНСКОТО ПОЗНАНИЕ, СЪХРАНЕНО И ПРЕДАДЕНО ЧРЕЗ БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКОВНА ИКОНОПИС"

Таня Доганова-Христова | "ЗВУКЪТ В ЗАОБИКАЛЯЩИЯ НИ СВЯТ"

Тодор Димов | "ЗНАЧЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛА ОТ ПЕХОТАТА СТИЛИЯН КОВАЧЕВ ЗА ВОЕННАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

Христо Буковски | "ОПАСНАТА ТАЙНА НА ГРЕШНОГО СОФРОНИЯ. КАКВО ЗАСТАВЯ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ ДА ПРОНИКНЕ ВЪВ ВИДИНСКАТА КРЕПОСТ ПРИ ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ И ЗАКОДИРАНОТО ПОСЛАНИЕ ОТ САМОРЪЧНОТО МУ „ЖИТИЕ…“


Издания на сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“:

2020 Наследство Българско

2019 „Зов Български“

2018 „Образ Български“

2017 „Писания и предания в Българската история“ 

2016 "Богатството на Българското християнство" 

 

Исторически Беседи (Facebook): https://facebook.com/historictalks/

Видео канал Исторически Беседи: www.youtube.com/c/ИсторическиБеседи-андари

#БългарскиИсторическиЧетения #ЗовБългарски