Други

 ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 1

Сборник 

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2018

„Образ Български“

„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ 2018 на тема „Образ Български“ се проведоха в София на 20 май 2018 г. в КТ „Подкрепа“ и на 5 август 2018 г. в Морско казино-Варна и бяха част от програмата на многожанровата изложба „ArtExtreme СТРАЖА“ на АНДАРИ под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

„Образ Български“ – образ на личност, събитие, обект и пространство /местност, район, архитектура/, свързан с българската история. Образът през погледа на народната памет и нейните различни аспекти – през словото, през картината, през събитието, чрез което той е отразен и съхранен. Образ, запомнен и останал в паметта чрез легенди, сведения, песни, присъстващ на българската земя от древността до наши дни. По този начин образът, анализиран и представен от необичайна и нова гледна точка, ще ни върне към вечните въпроси за неговото влияние в хода на историята.

Кракти изложения на публикациите в сборника

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

© Автори: Аврора Андреева; АНДАРИ - Анатолий Радев, Дария Василева; Ангел Манев, Таньо Танев, Динко Господинов; Борис Атанасов; Велислав Алтънов; Венцислава Великова; Галин Георгиев; Донка Николова; Здравко Петров; Зоя Андонова; Иван Кръстев; Йордан Табов, Лидия Табова, Невена Събева-Колева; Калин Николов; Марияна Шабаркова-Петрова; Николай Спасов, Николай Илиев, Латинка Христова, Васил Иванов; Светлозар Попов; Таня Груева, Тодор Димов; Таня Доганова-Христова; Тодор Нанчев

Печат: Хеликс прес, Варна, 2018

304 страници, меки корици, с илюстрации

© Издател: АНДАРИ /Сборникът е съвместно издание на АНДАРИ, ИНЛЕ, АМАТ/

ISBN 978-619-91102-2-5

Цена 15 лв.

 

СБОРНИЦИТЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ

От съставителите АНДАРИ,   Издателство Инле,   Български Книжици (София, ул. Аксаков 10),  Къща за птици (София, ул. Проф. Асен Златаров 22),   Книжарница Елрид (София, ул. Солунска 3)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Аврора Андреева | ФИЛОСОФСКО - ХЕРМЕНЕВТИЧНИ РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ ВЪПЛЪЩЕНИЯТА И ТЪЛКУВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ

Анатолий Радев, Дария Василева | ЗА СЕБЕ СИ КИРИЛЪ ШИВАРОВЪ

Ангел Манев, Таньо Танев | СВЕЩЕНИТЕ АЗБУКИ И СВЕЩЕНАТА ГЛАГОЛИЦА

Ангел Манев, Таньо Танев, Динко Господинов, Анатолий Радев | СПАСИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА

Борис Атанасов | ЛЕГЕНДАРНИЯТ АНУБАНИНИ – ВОЖД НА ПЪРВОТО В СВЕТА АНТИРОБСКО ВЪСТАНИЕ

Велислав Алтънов | ГАНЮ БАЛКАНСКИ  – ПРОТИВОРЕЧИВ И КОМПЛЕКСНО РАЗРАБОТЕН ОБРАЗ

Венцислава Великова | ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО СТЪКЛО

Галин Георгиев | ПИСАНО СЛОВО, ИКОНОГРАФИЯ И НАРОДНО ИЗКУСТВО ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ВГРАДЕНАТА ВЯРА

Галин Георгиев | „ЛЮБИ СА ИВАНЧУ И ДОЙКА“ – ОТ ЧУШМЕЛИЙ ПРЕЗ АРХИВА ДО КОНЦЕРТНАТА ЗАЛА. ИСТОPИЯ ЗА ЕДНА ВЪЗКРЕСЕНА ПЕСЕН

Донка Николова | БРАТСКИТЕ МОГИЛИ – ПРИЗНАТЕЛНОСТ, ПАМЕТ, ДЪЛГ. 12 СКИЦИ НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ НА БРАТСКИ МОГИЛИ В РАЙОНА НА ГРАД ПОПОВО, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА

Здравко Петров | „ДУХЪТ НА МЯСТОТО“ – ОТ МЕТАФОРАТА КЪМ МОДЕЛ ЗА ИЗЯВА НА ГРАДСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ПРИМЕРЪТ НА HISTORICALROUTES.BG

Зоя Андонова | ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО

Иван Кръстев | ЛЕВСКИ В НАС

Йордан Табов, Лидия Табова | ОТ НЕБЕТО НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ КРИСТАЛНИТЕ СФЕРИ

Йордан Табов, Невена Събева-Колева | МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ГЕНЕТИЧНАТА БЛИЗОСТ НА СЪСЕДНИ НАРОДИ

Калин Николов | ИМЕТО ПОКАЗВА ПРОИЗХОДА МУ. ЕДИН ОТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДРЕНЕСАНСОВИ ТВОРЦИ, НАРИЧАН „БЪЛГАРИНА“

Марияна Шабаркова-Петрова | "КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА" – В СРАВНИТЕЛЕН АСПЕКТ С НЯКОИ ХИМАЛАЙСКИ И ЕТИОПСКИ ОБРАЗЦИ

Николай Спасов, Николай Илиев, Латинка Христова, Васил Иванов | ТИПОЛОГИЯ НА ТРАКИЙСКИТЕ КОНЕ СПОРЕД ОСТЕОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗ НА СКЕЛЕТНИ ОСТАНКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ АНТИЧНАТА ЕПОХА

Светлозар Попов | ИЗВЕСТНОТО И НЕИЗВЕСТНОТО ЗА ЕЛИН (ХЕЛЕН) И ЕЛИНИТЕ

Таня Груева, Тодор Димов | ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ НОВИ СОФИЙСКИ“ – ИСТОРИЯ И РЕЛИГИОЗЕН ЖИВОТ

Таня Доганова-Христова | НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ! ПОСВЕЩАВА СЕ НА 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОР СЪС СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ АКАД. МАРИН ГОЛЕМИНОВ

Тодор Нанчев | ИСТОРИЯ И ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА. МАКЕТ-ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА ОТ ИЗЛОЖБА „БЪЛГАРСКИЯТ БАРОК С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“


Издания на сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“

2020 Наследство Българско

 2019 „Зов Български“  

2018 „Образ Български“ 

2017 „Писания и предания в Българската история“ 

2016 "Богатството на Българското християнство"


Исторически Беседи (Facebook): https://facebook.com/historictalks/ 

Видео канал на Исторически Беседи: www.youtube.com/c/ИсторическиБеседи-андари

#БългарскиИсторическиЧетения #ОбразБългарски