Други

 ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 1

Сборник

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017

„Писания и предания в Българската история“

Четенията се проведоха на 20 май 2017 г. в Националния природонаучен музей в София на тема „Писания и предания в Българската история“. Темата определи посоката за избор на водещите мотиви в публикациите и осигури възможност за участие на специалисти от различни области на познанието, както и разгърна широк спектър от разработки на авторите. Заедно с това, самото навлизане в писанията и преданията е процес, който оживява достигналите до нас писмени и устни сведения, официални и неофициални произведения /хроники, жития, апокрифи, народни предания/. Сам по себе си техния цялостен прочит е едно откривателско предизвикателство. Преосмислянето, допълването и обогатяването на големия обем от свидетелства и представи доведе до откриването на по-точни и достоверни гледни точки. Това е път, по който вървят много съвременни български изследователи.

Кракти изложения на публикациите в сборника

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

© Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Анатолий Радев, Динко Господинов; Борис Атанасов; Ваня Жекова; Велислав Алтънов; Георги Канев; Даниела Тодорова; Иван Кръстев; Йордан Табов; Калин Николов; Марияна Шабаркова-Петрова; Невян Митев; Светлозар Попов; Таня Груева; Таня Доганова-Христова; Тодор Димов

Печат: Хеликс прес, Варна, 2018

224 страници, меки корици, с илюстрации

© Издател: АНДАРИ, Варна, 2018 /Сборникът е съвместно издание на АНДАРИ, ИНЛЕ, АМАТ/

ISBN 978-619-91102-1-8

Цена: 15 лв.


СБОРНИЦИТЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ

От съставителите АНДАРИ,  Издателство Инле,  Български Книжици (София, ул. Аксаков 10),  Къща за птици (София, ул. Проф. Асен Златаров 22),   Книжарница Елрид (София, ул. Солунска 3)


СЪДЪРЖАНИЕ

Ангел Манев, Таньо Танев | ДАТИРАНЕ НА ИМЕННИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ

Ангел Манев, Таньо Танев, Анатолий Радев, Динко Господинов | ГЕНЕАЛОГИЯТА НА ЦАРСКИТЕ ДИНАСТИИ ОТ РОДА ДУЛО

Борис Атанасов | КЪМ КОРЕНИТЕ НА ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИ

Борис Атанасов | ОТ ДЪЛБОКА ДРЕВНОСТ ДО ЗАГРОСКИТЕ БУ-ЛУ-ГИР

Ваня Жекова | ГОРЯНИТЕ. БУНТЪТ В СЛИВЕНСКО 1950-51 г.

Велислав Алтънов | ОЩЕ НЕЩО ЗА „НАЧАЛОТО“ НА Т.НАР. „АСПАРУХОВА БЪЛГАРИЯ“

Георги Канев | БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЪРКОВНОТО ПРЕДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА X В.

Даниела Тодорова | АКУЛТУРАЦИЯ МЕЖДУ ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО НА БАЛКАНИТЕ В ПЕРИОДА КРАЯ НА XIV – XVII ВЕК

Иван Кръстев | МУЗИКАТА НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО, РАНЕН РЕНЕСАНС В БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКОВНИ ПЕСНОПЕНИЯ И ПРОНИКВАНЕ НА МУЗИКАТА В ЛИТЕРАТУРАТА

Йордан Табов | ЗА АТРИБУЦИЯТА НА НАРЪШКИЯ НАДПИС

Калин Николов | АМЕРИКАНЕЦЪТ ФРАНСИС ДЕЙВИС МИЛЕТ И БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ

Марияна Шабаркова-Петрова | ОРИГИНАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕРМИНИИ И ТЯХНОТО ПОСЛАНИЕ – В РЕДОВЕТЕ И МЕЖДУ ТЯХ

Невян Митев | СЪДБАТА НА ВЛАДИСЛАВ III ЯГЕЛО СЛЕД БИТКАТА ПРИ ВАРНА (СПОРЕД НЯКОЛКО ИЗВЕСТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ)

Светлозар Попов | НЕПОЗНАТИЯТ ОРФЕЙ ОТ „ВЕДА СЛОВЕНА“

Таня Груева | НЯКОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ХИПОТЕЗИ, ОТНОСНО ЛЕЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА СВ.ИВАН (ЙОАН) РИЛСКИ

Таня Доганова-Христова | ЙОАН КУКУЗЕЛ И НАШЕТО СЪВРЕМИЕ

Тодор Димов | РАЖДАНЕТО НА МАКЕДОНИЗМА ИЛИ ЗА НЯКОИ МАКЕДОНСКИ ПИСАНИЯ


Издания на сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“

2020 Наследство Българско

 2019 „Зов Български“  

2018 „Образ Български“ 

2017 „Писания и предания в Българската история“ 

2016 "Богатството на Българското християнство"


Исторически Беседи (Facebook): https://facebook.com/historictalks/ 

Видео канал на Исторически Беседи: www.youtube.com/c/ИсторическиБеседи-андари

#БългарскиИсторическиЧетения