Други

 ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 4

Сборник

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2016

"Богатството на Българското християнство"

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

© Автори: Александър Мошев, Ангел Манев, Таньо Танев, Веселин Ташев, Асен Чилингиров, Ваня Жекова, Велислав Алтънов, Весела Трайкова, Георги Канев, Добрин Денев, Екатерина Митева, Йордан Иванов, Чавдар Колев, Анна Зографова, Йордан Табов, Любомир Цонев, Петко Атанасов, Светлозар Попов, Стефка Венкова, Таня Груева, Тодор Димов, Христо Буковски, Юлия Боева

Печат: Хеликс прес, Варна, 2017

240 страници, меки корици, с илюстрации

Издателство: Булга Медиа

ISВN 978-954-9670-301

Цена 15 лв.

Кракти изложения на публикациите в сборника

Сборникът беше представен на 19 май 2017 г. в Национален природонаучен музей, София и през август 2017 г. на Алея на книгата във Варна. Темата „Богатството на българското християнство“ беше определена съвсем не случайно, с оглед намиране на нови гледни точки, продължаването на някои тематични линии от досега проведените срещи, както и преосмисляне и обогатяване търсенията на различни автори. В четенията участваха специалисти от различни области на познанието – историци, богослови, фолклористи, краеведи и други. Темата е не само интересна, но и много важна и полезна, с оглед формирането на идейния свят на съвременния българин.


СБОРНИЦИТЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ

От съставителите АНДАРИ,   Издателство Инле,   Български Книжици (София, ул. Аксаков 10),   Къща за птици (София, ул. Проф. Асен Златаров 22),   Книжарница Елрид (София, ул. Солунска 3)


СЪДЪРЖАНИЕ

Александър Мошев | НАХОДКИТЕ ОТ КАСТЕЛ ТРОЗИНО – СЛЕДИ ОТ БЪЛГАРИ – ХРИСТИЯНИ В ЦЕНТРАЛНА ИТАЛИЯ ПРЕЗ VI – VII В.? (ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ)

Ангел Манев, Таньо Танев | МЕШИ – АХ  И  М(Е)ШИ – Х  (СЛОВЯНИ ...  И  ...  ПРАВОСЛАВНИ)

Ангел Манев, Таньо Танев, Веселин Ташев | КРЪГЛАТА ЦЪРКВА КРАЙ ПРЕСЛАВ – БИСЕРЪТ В КОРОНАТА НА ПРАВОСЛАВНОТО ХРИСТИЯНСТВО

Асен Чилингиров | ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ФИЛИПИ ИЛИ ФИЛИПОПОЛ (РЕЗЮМЕ)

Ваня Жекова | „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“ – ДОКУМЕНТАЛНА ФИЛМОВА ПОРЕДИЦА

Велислав Алтънов | ПРОТЕСТАНТСТВОТО И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА (НАЦИЯ И ДЪРЖАВНОСТ)

Весела Трайкова | ОТНОВО ЗА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО, ЮСТИНИАН И ЮСТИНИАНА ПРИМА: ОПИТ ЗА НОВ ПРОЧИТ НА НЯКОИ ИЗВОРИ (ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ – НАЧИН НА УПОТРЕБА)

Георги Канев | МЯСТОТО НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ В ПРОСЛАВЛЕНИЕТО НА СВ. ИЛАРИОН МЪГЛЕНСКИ

Добрин Денев | ОТНОВО ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО И БУКВИТЕ

Екатерина Митева | „БГ ИСТОРИЯ“ – ДОКУМЕНТАЛНА ФИЛМОВА ПОРЕДИЦА

Йордан Иванов, Чавдар Колев, Анна Зографова | НЕПРОУЧЕНИТЕ ХАЗАРСКИ КОРЕНИ В РОДОСЛОВИЕТО НА ДИНАСТИЯТА АСЕНЕВЦИ

Йордан Табов | БЪЛГАРИЯ И ЗАГОРА ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ – ДЪРЖАВИ И ЦЪРКВИ

Любомир Цонев | КАМЕННИ ПАМЕТНИЦИ ОТ РАННОХРИСТИЯНСКАТА ЕПОХА. КУЛТУРНАТА ПРИЕМСТВЕНОСТ КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЕТНИЧЕСКА НЕПРЕКЪСНАТОСТ

Петко Атанасов | ТЪЛКУВАНЕ ДАНАИЛОВО – ОПИТ ЗА НОВ ПРОЧИТ

Светлозар Попов | ПРЕДХРИСТИЯНСКИ ЗАЕМКИ ОТ „ВЕДА СЛОВЕНА” В ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ И ОБРЕДНА СИСТЕМА

Стефка Венкова | ИЗТОЧНОКАТОЛИЧЕСКИ ПРИНОСИ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Таня Груева | БЪЛГАРСКИ ЛЕЧИТЕЛИ ДУХОВНИЦИ

Тодор Димов | ПРИНОСЪТ НА МИТРОПОЛИТ СИМЕОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ДУХОВНОСТТА НА РУСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ВЪВ ВАРНА

Христо Буковски | СКРИТИЯТ ПОХОД НА БЪЛГАРСКИТЕ КРЪСТОНОСЦИ. ПОДБОР, ПОДГОТОВКА, ПОСВЕЩЕНИЕ И ПОДВИГ НА НОВОМЪЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХVІІІ В. ДО ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ В.

Юлия Боева | КРЪСТОВЕ В ШЕВИЦИТЕ ОТ СОФИЙСКО И ТЯХНАТА ПРАИСТОРИЧЕСКА ОСНОВА

 

Издания на сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“

2020 Наследство Българско

 2019 „Зов Български“ 

2018 „Образ Български“

2017 „Писания и предания в Българската история“ 

2016 "Богатството на Българското християнство" 


Исторически Беседи (FB): https://facebook.com/historictalks/ 
#БългарскиИсторическиЧетения #ЗовБългарски 

Фейсбук страница на Исторически Беседи: https://facebook.com/historictalks/

Видео Канал на Исторически беседи: www.youtube.com/c/ИсторическиБеседи-андари

#БългарскиИсторическиЧетения