Новини

В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България

15.06.2011

 ANDARI photography and communications - Новини - В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България - Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Новини - В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България - Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Новини - В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България - Снимка - 4  ANDARI photography and communications - Новини - В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България - Снимка - 5  ANDARI photography and communications - Новини - В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България - Снимка - 6  ANDARI photography and communications - Новини - В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България - Снимка - 7  ANDARI photography and communications - Новини - В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България - Снимка - 8  ANDARI photography and communications - Новини - В София започна МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА 2011 – най-мащабното фотографско събитие в България - Снимка - 9

 

Българска Фотографска Академия "Янка Кюркчиева" съвместно със Столична Община представя "МЕСЕЦ НА ФОТОГРАФИЯТА"  2011 в София.      

От 15.06.2011 г. до 30.07.2011 град София ще шества фотографията!  На 23 локации ще се проведат 74 фотографски мероприятия: лекции, семинари, майсторски класове, дискусии и 62 изложби... Ще може да видите разнообразни творби на известни и не толкова известни български автори, както и няколко забележителни гости от чужбина. Станете част от това мащабно събитие. Нека повече хора се отворят за магията на фотографското изкуство.

 

Пълната програма може да изтеглите в PDF тук:

http://andaribg.com/bg/services/4/33

http://andaribg.com/bg/gallery/1/60

ПРОГРАМА на сайта на Фотографска Академия:

http://photoacademy.org/themonth/index.php?page=program 

За Фотографска Академия:

12 март 1999 г. е рождената дата на Фотографска Академия. Ентусиастите основатели имаха за своя идея създаването на такова сдружение, което ще обедини усилията на хората, работещи в толкова разнолика, разнообразна и дълбоко индивидуалистична по дух дейност, каквато е фотографията.

Основната задача, която си поставиха учредителите, бе обединяването на усилията на фотографската общественост за издигане на авторитета на българската фотография и защита на професионалните интереси на своите членове.

Основните дейности на сдружението от неговото създаване и до днес продължават да са: развиване на фотографията чрез обучение, създаване, популяризиране и съхранение на фотографското изкуство и защита на авторските права. Тези цели са дългосрочни - по тях работят настоящи те поколения фотографи, организирани в сдружението. Те ще мотивират и идващите след нас. Фотографска Академия е организатор на уникалните национални конкурси Фото Академика, Музика в обектива, Дивото, съорганизатор е на десетки други прояви с регионален или корпоративен характер, целящи издигането на фотографията като творчески процес. Член е на FIAP (международната организация за фотографско изкуство). В тази си роля осигурява възможност на българските фотографи за участие в национални и международни изложби и делегира права на български салони да получат патронажа на международната организация.

Фотографска Академия е място за среща на талантите, на утвърдените имена в българската фотография, но тя е мястото, на което за първи път своите снимки подават и едва проходилите в попрището. Разделът на „Фото Академика“ за ученици от средните училища по изкуствата, ползващ се с подкрепата на Министерството на културата, ежегодно отличава талантливи младежи. Студентите от НАТФИЗ, НБУ и АМТИИ - Пловдив, приели фотографията като свое призвание, имат талантливи преподаватели - членове на Фотографска Академия, които отдават професионализъм и енергия, за да има приемственост между поколенията, но и насърчаване на индивидуалностите и творческия порив.

С основание Фотографска Академия се гордее с изградената библиотека, съхранила ценни образци на известните имена като Георги Ст. Георгиев, Янка Кюркчиева, Петър Божков и др. Богатият образен фонд от над 5000 фотографии на известни творци са ценност не само за Национално сдружение Фотографска Академия, но и за българската култура. Усилията на управителните съвети, ръководили сдружението, са насочени към събиране и съхраняване на това ценно богатство, което би било недостъпно за културната ни общественост. Наложителна е подкрепата и на държавата в лицето на Министерство на културата, за да не бъде унищожено или отново разпиляно вече събраното и систематизирано творчество от радетелите и ценителите на това изкуство. По този начин Фотографска Академия ще изпълни волята на създателя и дългогодишен председател на сдружението, незабравимата за нас Янка Кюркчиева.

Статуетката «Академика» е символ на творческия дух на българската фотография, тя е и безценен дар за уникалния принос на най-значимите фотографи, обогатили културния процес. Техните имена са изписани във всички печатни издания на Националното сдружение Фотографска Академия.

http://photoacademy.org/