Новини

Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение

29.09.2013

 ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 4  ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 5  ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 6  ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 7  ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 8  ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 9  ANDARI photography and communications - Новини - Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение - Снимка - 10

 

Авторите на „ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ разказваха за своите извори на вдъхновение

Какво е концептуално изкуство, какви възможности предоставя концептуалната фотография и работата със съдържание за изразяване на твореца, как се създава визуалната форма на идеята - за всичко това разказаха младите автори от школата за концептуално визуално изкуство "ArtExtreme Concept" на среща, която се състоя в изложбеното пространство. 

Всеки един от тях сподели своите творчески инспирации, обрисува новия начин на действие свързан с мислене и търсене на мотива за изразяване на идеята, а не просто щракане и снимане в опит да се придаде някакво смислено значение на поредната "снимка". Творческия процес чрез Фотографията като медия за постигане на крайния резултат води до готово завършено произведение на изкуството имащо своята колекционерска стойност.

Единно бе споделеното мнение, че експеримента, търсенето на визуалния израз е процес и на забавление, който изисква време и поддържа провокацията да се намери най добрата изразна форма за идеята. От момента на отговора на въпроса  "Кой съм Аз", индивидуалното вглеждане навътре в себе си води до отражение и намира личностната си изява, като се превръща в творческа позиция на автора, пораждаща комуникация и споделяне.

Доброто настроение бе осигурено от продуктите на Pepsi , приятелската атмосфера и желанието за развитие на творческите идеи.

 

АНДАРИ

ИЗВЪН КОНТЕКСТА

концептуално визуално изкуство