Новини

Гражданска инициатива за медиен плурализъм - среща-дискусия се проведе в Радио Варна

06.06.2014

 ANDARI photography and communications - Новини - Гражданска инициатива за медиен плурализъм - среща-дискусия се проведе в Радио Варна - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - Гражданска инициатива за медиен плурализъм - среща-дискусия се проведе в Радио Варна - Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Новини - Гражданска инициатива за медиен плурализъм - среща-дискусия се проведе в Радио Варна - Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Новини - Гражданска инициатива за медиен плурализъм - среща-дискусия се проведе в Радио Варна - Снимка - 4  ANDARI photography and communications - Новини - Гражданска инициатива за медиен плурализъм - среща-дискусия се проведе в Радио Варна - Снимка - 5  ANDARI photography and communications - Новини - Гражданска инициатива за медиен плурализъм - среща-дискусия се проведе в Радио Варна - Снимка - 6  ANDARI photography and communications - Новини - Гражданска инициатива за медиен плурализъм - среща-дискусия се проведе в Радио Варна - Снимка - 7  ANDARI photography and communications - Новини - Гражданска инициатива за медиен плурализъм - среща-дискусия се проведе в Радио Варна - Снимка - 8

 

Медийна инициатива България и Гражданска платформа MoveBG проведоха във Варна среща-дискусия на тема:

 

"Европейска пряка демокрация в действие - Гражданска инициатива за медиен плурализъм" 

 на 6 юни 2014 от 17:00 ч. в Арт Салон на Радио Варна (бул. Приморски 22).


Част от инициативата е обиколка на няколко български града между 3-8 юни 2014: Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Плевен. 


Гражданска платформа за дебат и общо действие “MoveBG” се включи в „Европейска гражданска инициатива за медиен плурализъм“ като стратегически партньор за България. Инициативата ти дава възможност да промениш медийната среда в страната си и Европа с усилие, което отнема точно една минута.
Европейска гражданска инициатива е инструмент за пряка демокрация в ЕС, който дава възможност на гражданите да отправят законодателни предложения до европейските институции, ако съберат 1 млн. подписа в минимум 7 страни от Съюза. Всяка страна има квота от минимум подписи за валидност, като за България това са 13 500.

Гражданската платформа за дебат и общо действие “MoveBG” се включи в „Европейска гражданска инициатива за медиен плурализъм“ като стратегически партньор за България. Инициативата дава възможност да променим медийната среда в страната си и Европа. Европейска гражданска инициатива е инструмент за пряка демокрация в ЕС, който дава възможност на гражданите да отправят законодателни предложения до европейските институции, ако съберат 1 млн. подписа в минимум 7 страни от Съюза. Всяка страна има квота от минимум подписи за валидност, като за България това са 13 500.


"Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм" (ЕГИМП) е инициирана през 2013г. от международните организации „Европейски алтернативи“ и„Международен алианс на журналистите“. Тя поставя пред европейските институции 5 цели, които те трябва да постигнат с приемане на специално законодателство в ЕС.


На срещата се разясниха що за инструмент за пряка демокрация е европейската гражданска инициатива, дискутираха се проблемите на медиите и медийната среда във Варна. Наблегна се на активното участие на гражданите в културния и икономически обществен живот на града. 


За повече информация:

http://movebg.com/2014/bg/newsfeed/225-edna-minuta


текст и фотографии: АНДАРИ