Новини

Българите на Балканите преди Аспарухова България - Пролетни дискусии Варна

22.04.2014

 ANDARI photography and communications - Новини - Българите на Балканите преди Аспарухова България - Пролетни дискусии Варна - Снимка - 1

Пролетни дискусии – Варна

Българите на Балканите преди Аспарухова България

дата: 26-27 април 2014 г.

място: Арт салон на Радио Варна. Вход свободен.


Програма 
26 април - събота
10,00 - 10,30 Откриване – водещи Екатерина Пейчева и Росен Гацин
10,30 – 11,00 Българите на Балканите през IV-VI век – Светлозар Попов, Варна
11,00 – 12,00 Библейска хронология, разпятие, нова ера – Таньо Танев, Ангел Манев, Стара Загора
Принципът на дванадесетичността – 
Таньо Танев, Ангел Манев, Стара Загора
12,00 – 13 Обсъждания
13,00 – 14,00 Почивка
14,00 – 14,30 Българите и Първа Юстинияна –Весела Трайкова, София
14,30 – 15,00 Блазиус Клайнер и неговата „История на България” – Петко Атанасов, София
15.00 – 15,30 За така наречените „амулети конници с мъжка глава” – 
Йото Валериев, Йордан Бояджиев
15,30 - 16 От Шумер до Добруджа. Път през вековете – Светлозар Рулински, Русе
16,00 – 17,00 „Халколитната Цивилизация Варна” – новата книга на Светлозар Попов – Даниела Василева, издателство „Данграфик”
17,00 – 18,00 Обсъждания
27 април – неделя
10,00 – 13,00 
Кръгла маса – разговор на тема „Ранното християнство на Балканите и нашето минало” - водещ Петко Атанасов
Дискусиите ще се проведат в Арт салона на Радио Варна. Вход свободен.
Фотография: Страница от Реймското евангелие

Фотография: Страница от Реймското евангелие


Третото пролетното издание на традиционната ноемврийска Историческа конференция ще се състои на 26-27 април 2014 г. в Артсалона на Радио Варна. Първите две дискусии през април 2012 и 2013 г. тематично бяха посветени на българските държави преди Аспарухова България, в търсене на корените на българската държавност. Във форума взеха участие автори, които имат изследвания и публикации, свързани със създаването и развитието на първите българските държави. Бяха обсъдени и изяснени някои спорни основни понятия и моменти от българската история през този период. Тази година темата е естествено продължение на предишните, като вниманието е насочено към присъствието на българите на Балканите през периода I – VII век, преди създаването на т.н. Дунавска България. В нашата историография са застъпени различни мнения по дискутираната тема и целта на нашия форум е да се обобщят фактите, като се направи опит за изясняване на основните позиции по въпроса и формулирането на изводи и становища.

ПРОГРАМА

26 април - събота

10,00 - 10,30 Откриване – водещи Екатерина Пейчева и Росен Гацин

10,30 – 11,00 Българите на Балканите през IV-VI век – Светлозар Попов, Варна

11,00 – 12,00 Библейска хронология, разпятие, нова ера – Таньо Танев, Ангел Манев, Стара Загора

Принципът на дванадесетичността – Таньо Танев, Ангел Манев, Стара Загора

12,00 – 13 Обсъждания

13,00 – 14,00 Почивка

14,00 – 14,30 Българите и Първа Юстинияна –Весела Трайкова, София

14,30 – 15,00 Блазиус Клайнер и неговата „История на България” – Петко Атанасов, София

15.00 – 15,30 За така наречените „амулети конници с мъжка глава” – Йото Валериев, Йордан Бояджиев

15,30 - 16 От Шумер до Добруджа. Път през вековете – Светлозар Рулински, Русе

16,00 – 17,00 „Халколитната Цивилизация Варна” – новата книга на Светлозар Попов – Даниела Василева, издателство „Данграфик”

17,00 – 18,00 Обсъждания


27 април – неделя

10,00 – 13,00 Кръгла маса – разговор на тема „Ранното християнство на Балканите и нашето минало” - водещ Петко Атанасов


Уебсайт на конференцията: www.istor-konf-varna.com

Фейсбук страница: www.facebook.com/conferencevarna