Новини

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА 26 септември 2014

23.09.2014

 ANDARI photography and communications - Новини - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА 26 септември 2014 - Снимка - 1

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА”
организирана от Съюз на учените Варна
и с подкрепата на Община Варна
26 СЕПТЕМВРИ, ПЛЕНАРНА ЗАЛА В ОБШИНА ВАРНА, ВХОД СВОБОДЕН
ПРОГРАМА
09.00-10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00-10.15 ч. Откриване и приветствия от официалните гости
ОТКРИТА СЕСИЯ
10.15-10.30 ч. – „Престижен културен институт в гр. Варна” -  доц. д-р Масис Хаджолян 
10.30-10.45 ч. – „Ново енциклопедично издание – принос към културата на град Варна” - доц. д-р Масис Хаджолян 
10.45-11.00 ч. – „Терминология на средновековната българска култура по езикови данни от книжовните паметници (X-XIV в.)” - доц. д-р Татяна Илиева 
11.00-11.15 ч. – „Възрожденското дело на Атанас Георгиев и Константин Дъновски” - Румен Чардаклиев 
11.15-11.30 ч. – „Приносът на Емил Главанаков в развитието на изпълнителното изкуство във Варна“ - Марко Добрев 
11.30-11.45 ч. – „Художникът, който се подписваше Борис Георгиев ди Варна” - Екатерина Пейчева 
11.45-12.00 ч. – „Интернационален център за култура и образование ИДЕЛ във Варна (съвременен диалог за културното наследство)” - д-р Албина Хайруллина-Валиева  
12.00-12.15 ч. – „Тракийските българи в гр. Варна” - Георги Ковачев 
12.15-12.30 ч. – „Литературен салон на сдружение „Литературно общество” – ново културно достижение на Варна” - Станислав Пенев 
12.30-12.45 ч. – „Хуморът и сатирата във Варна” - Турхан Расиев 
12.45-13.00 ч. – „Музей по история на медицината – Варна. Уникален културен феномен“ - Ивелина Димитрова 
13.00-13.15 ч. – „Специфични културални аспекти на развитието на водноспасителната дейност в град Варна” - д-р Димитър Ставрев, д.м. 
13.15-13.45 – Кафе пауза
 
ОТКРИТА СЕСИЯ
13.45-14.00 ч. – „Халколитна цивилизация Варна – постижения и приноси в световната културна съкровищница” - д-р Светлозар Попов 
14.00-14.15 ч. – „Цивилизация Варна – далечни търговски контакти и културни импулси” - д-р Светлозар Попов 
14.15-14.30 ч. – „Варненски културни експедиции”- Данка Стоянова 
14.30-14.45 ч. – „Полесражението при Варна – традиция и реалност” - Трифон Трифонов 
14.45-15.00 ч. – „Инженерно-геодезическо заснимане на археологически разкопки”- Светлозар Стоянов 
15.00-15.15 ч. – „Накъде се движи недвижимото културно наследство на Варна”? - проф. д-р арх. Станчо Веков 
15.15-15.30 ч. – „Арменска следа в архитектурното творчество на Варна в края на 19 век” - Жаклин Бодурова 
15.30-15.45 ч. – „Първите варненски гранд хотели“ - Християн Облаков 
15.45-16.00 ч. – „Читалище „Просвета”, квартал Аспарухово, град Варна – вчера, днес и утре” - Любка Тодорова 
16.00-16.15 ч. – Обявяване на резюме от работата и закриване на научната конференция.
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: проф. д.в.н. капитан І ранг Боян Медникаров – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна.
Членове:
г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна;
проф. д.т.н. Руси Добрев Русев – Технически университет – Варна;
проф. д-р Петър Ангелов – Варненски свободен университет;проф. д.г.н. Веселин Пейчев – Институт по океанология – БАН
Форумът се подкрепя от АНДАРИ и Историческа Конференция Варна

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА”

организирана от Съюз на учените Варна 

 и с подкрепата на Община Варна

 
26 СЕПТЕМВРИ, ПЛЕНАРНА ЗАЛА В ОБЩИНА ВАРНА, ВХОД СВОБОДЕН

 

ПРОГРАМА
09.00-10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00-10.15 ч. Откриване и приветствия от официалните гости

ОТКРИТА СЕСИЯ
10.15-10.30 ч. – „Престижен културен институт в гр. Варна” -  доц. д-р Масис Хаджолян 
10.30-10.45 ч. – „Ново енциклопедично издание – принос към културата на град Варна” - доц. д-р Масис Хаджолян 
10.45-11.00 ч. – „Терминология на средновековната българска култура по езикови данни от книжовните паметници (X-XIV в.)” - доц. д-р Татяна Илиева 
11.00-11.15 ч. – „Възрожденското дело на Атанас Георгиев и Константин Дъновски” - Румен Чардаклиев 
11.15-11.30 ч. – „Приносът на Емил Главанаков в развитието на изпълнителното изкуство във Варна“ - Марко Добрев 
11.30-11.45 ч. – „Художникът, който се подписваше Борис Георгиев ди Варна” - Екатерина Пейчева 
11.45-12.00 ч. – „Интернационален център за култура и образование ИДЕЛ във Варна (съвременен диалог за културното наследство)” - д-р Албина Хайруллина-Валиева  
12.00-12.15 ч. – „Тракийските българи в гр. Варна” - Георги Ковачев 
12.15-12.30 ч. – „Литературен салон на сдружение „Литературно общество” – ново културно достижение на Варна” - Станислав Пенев 
12.30-12.45 ч. – „Хуморът и сатирата във Варна” - Турхан Расиев 
12.45-13.00 ч. – „Музей по история на медицината – Варна. Уникален културен феномен“ - Ивелина Димитрова 
13.00-13.15 ч. – „Специфични културални аспекти на развитието на водноспасителната дейност в град Варна” - д-р Димитър Ставрев, д.м. 

13.15-13.45 – Кафе пауза 

 

ОТКРИТА СЕСИЯ
13.45-14.00 ч. – „Халколитна цивилизация Варна – постижения и приноси в световната културна съкровищница” - д-р Светлозар Попов 
14.00-14.15 ч. – „Цивилизация Варна – далечни търговски контакти и културни импулси” - д-р Светлозар Попов 
14.15-14.30 ч. – „Варненски културни експедиции”- Данка Стоянова 
14.30-14.45 ч. – „Полесражението при Варна – традиция и реалност” - Трифон Трифонов 
14.45-15.00 ч. – „Инженерно-геодезическо заснимане на археологически разкопки”- Светлозар Стоянов 
15.00-15.15 ч. – „Накъде се движи недвижимото културно наследство на Варна”? - проф. д-р арх. Станчо Веков 
15.15-15.30 ч. – „Арменска следа в архитектурното творчество на Варна в края на 19 век” - Жаклин Бодурова 
15.30-15.45 ч. – „Първите варненски гранд хотели“ - Християн Облаков 
15.45-16.00 ч. – „Читалище „Просвета”, квартал Аспарухово, град Варна – вчера, днес и утре” - Любка Тодорова 
16.00-16.15 ч. – Обявяване на резюме от работата и закриване на научната конференция.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:

проф. д.в.н. капитан І ранг Боян Медникаров – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна.

Членове:

г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна;

проф. д.т.н. Руси Добрев Русев – Технически университет – Варна;

проф. д-р Петър Ангелов – Варненски свободен университет;

проф. д.г.н. Веселин Пейчев – Институт по океанология – БАН


Форумът се подкрепя от АНДАРИ и Историческа Конференция Варна