Новини

ПРОЛЕТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДИСКУСИИ в Етнографския музей в София

04.05.2014

 ANDARI photography and communications - Новини - ПРОЛЕТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДИСКУСИИ в Етнографския музей в София - Снимка - 1
Българите на Балканите преди Аспарухова България
рненския форум ПРОЛЕТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДИСКУСИИ - 2014 в София на 11 май

Българите на Балканите преди Аспарухова България
 

ПРОЛЕТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДИСКУСИИ - 2014 на АНДАРИ се проведоха в София на 11 май

 

АНДАРИ - АНатолий Радев ДАРИя Василева организатори на Историческа конференция „България в световната история и цивилизации” – Варна представиха за първи път създадения от тях форум ПРОЛЕТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДИСКУСИИ 2014 в София с любезното домакинство на ИЕФЕМ – БАН. Темата беше „Българите на Балканите преди Аспарухова България“. Форумът се проведе при небивал интерес на 11 май в зала № 19 на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София. Водещ беше Петко Атанасов. 

Третото пролетно издание се състоя на 26-27 април 2014 г. в Артсалона на Радио Варна. Първите две дискусии през април 2012 и 2013 г. тематично бяха посветени на българските държави на север от Дунав, преди Аспарухова България, в търсене на корените на българската държавност. Във форума взеха участие автори, които имат изследвания и публикации, свързани със създаването и развитието на първите българските държави. Тази година темата е естествено продължение на предишните, като вниманието е насочено към присъствието на българите на Балканите във времето преди създаването на т.н. Дунавска България. В нашата историография са застъпени различни мнения по дискутираната тема и целта на форума е да се представят изследвания по въпроса, като се направи опит за изясняване на основните позиции и формулирането на изводи и становища. 

В дискусията участваха изследователите Светлозар Попов (Варна), Петко Атанасов, Кирил Милчев, Александър Мошев, Добрин Денев, Йордан Табов, Антон Съботинов, Весела Трайкова (София).

В програмата беше представена и новата книга на Светлозар Попов „Халколитната Цивилизация Варна”.

 

ПРОГРАМА 

Дата: 11 май 2014 г.

Място:  зала № 19, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН,  гр. София, ул. Московска 6А

Вход свободен

 

10.00   Откриване – водещ Петко Атанасов

10.15   18 години Варненска конференция „България в световната история и цивилизации” – АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева (Варна)

10.30   Източници за българите на Балканите преди Аспарухова България – Кирил Милчев (София)

11,00   Българите на Балканите през IV-VI век – Светлозар Попов (Варна)

11.30   За произхода на българите и на тяхното име – Александър Мошев (София)

12,00   Константин Велики и неговият род – Добрин Денев (София)

12,30   За няколко антични названия - Йордан Табов (София)

 

13.00 – 14,00   Почивка

 

14,00   Имена на български владетели преди VII век на Балканите – Антон Съботинов (София)

14,30   Българите и Първа Юстинияна – Весела Трайкова (София)

15.00   Сведението на Михаил Сирийски в контекста на темата за българите и българското име преди 681 г. на Балканите – Петко Атанасов (София)

15,30   „Халколитната Цивилизация Варна” – новата книга на Светлозар Попов – Представена от Петко Атанасов

16.00   Дискусия по докладите

18.00   Закриване

 

За контакт:

АНДАРИ - Анатолий Радев и Дария Василева

+359 884 561 081; +359 885 511 830

andaribg@gmail.com

www.andaribg.com

 

Събитието във фейсбук: www.facebook.com/events/243656282491950/