Новини

Покана за участие БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ: Богатството на българското християнство

18.04.2016

 ANDARI photography and communications - Новини - Покана за участие  БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ: Богатството на българското християнство  - Снимка - 1

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ
Богатството на българското християнство
21 май 2016, София
Уважаеми колеги и приятели, имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в историческите четения на тема „Богатството на българското християнство“ през настоящата година, които ще се проведат на 21 май в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, София.
Нарастващият интерес през последните години към българското минало, новите интерпретации и новите тълкувания на културни и политически събития, както и състоялите се вече няколко форума в залата на Етнографския музей в София, са прекрасна предпоставка за надеждата ни, че отправената покана към вас за участие ще бъде посрещната с интерес.
Темата беше определена съвсем не случайно с оглед търсенето на пресечна точка между интересите на повече хора, продължаването на някои тематични линии от досегашните срещи, както и нови тенденции и актуални търсения от различни автори през последните години.
Цялата тази ситуация заедно с убеждението ни, че темата е не само интересна, но и много важна и полезна с оглед формирането на идейния свят на съвременните българи, ни кара да вярваме в смисъла на начинанието, както и в неговия успех.
БЪЛГАРСКИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ са организирани от АНДАРИ – АНатолий Радев и ДАРИя Василева, с любезното домакинство на ИЕФЕМ-БАН и водещ Петко Атанасов. 
Четенията ще се проведат от 10.00 до 18.00 часа по изготвена програма, като всеки участник ще има на разположение мултимедия и 20 минути време за представяне на своята тема. Дискусията ще бъде отворена и за външна публика, тъй като четенията ще се случат в деня на голямото европейско събитие – Нощта на музеите.
Очакваме с интерес до 22 април на ел. поща: andaribg@gmail.com вашата заявка за участие, която да съдържа кратко описание на конкретната тема, няколко изречения за самия автор, електронна поща и телефон за контакт.
За допълнителна информация - Анатолий Радев и Дария Василева
телефон: +359 885 511 830
ел.поща: andaribg@gmail.com
www.andaribg.com

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ

Богатството на българското християнство

21 май 2016, София

 
Уважаеми колеги и приятели, имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в историческите четения на тема „Богатството на българското християнство“ през настоящата година, които ще се проведат на 21 май в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, София.

Нарастващият интерес през последните години към българското минало, новите интерпретации и новите тълкувания на културни и политически събития, както и състоялите се вече няколко форума в залата на Етнографския музей в София, са прекрасна предпоставка за надеждата ни, че отправената покана към вас за участие ще бъде посрещната с интерес.
Темата беше определена съвсем не случайно с оглед търсенето на пресечна точка между интересите на повече хора, продължаването на някои тематични линии от досегашните срещи, както и нови тенденции и актуални търсения от различни автори през последните години.

Цялата тази ситуация заедно с убеждението ни, че темата е не само интересна, но и много важна и полезна с оглед формирането на идейния свят на съвременните българи, ни кара да вярваме в смисъла на начинанието, както и в неговия успех.
БЪЛГАРСКИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ са организирани от АНДАРИ – АНатолий Радев и ДАРИя Василева, с любезното домакинство на ИЕФЕМ-БАН и водещ Петко Атанасов. 

Четенията ще се проведат от 10.00 до 18.00 часа по изготвена програма, като всеки участник ще има на разположение мултимедия и 20 минути време за представяне на своята тема. Дискусията ще бъде отворена и за външна публика, тъй като четенията ще се случат в деня на голямото европейско събитие – Нощта на музеите.

Очакваме с интерес до 22 април на ел. поща: andaribg@gmail.com вашата заявка за участие, която да съдържа кратко описание на конкретната тема, няколко изречения за самия автор, електронна поща и телефон за контакт.


За допълнителна информация - Анатолий Радев и Дария Василева

телефон: +359 885 511 830

ел.поща: andaribg@gmail.com

www.andaribg.com