Новини

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2018 Образ Български

17.05.2018

 ANDARI photography and communications - Новини - БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2018 Образ Български - Снимка - 1


БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2018 
"Образ Български"
20 май 2018, 10:00 - 16:00 ч.
КТ "Подкрепа" / Podkrepa CL София, ул. "Ангел Кънчев" 2 (пл. "Гарибалди") 
За връзка с организаторите: andaribg@gmail.com, www.andaribg.com
<ВХОД С ПОКАНИ>
П Р О Г Р А М А
09.00 Регистрация на участниците
10.00 Откриване   
10.20 Здравко Петров
„ДУХЪТ НА МЯСТОТО“ – ОТ МЕТАФОРАТА КЪМ МОДЕЛ ЗА ИЗЯВА НА ГРАДСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ПРИМЕРЪТ НА HISTORICALROUTES.BG 
10.40 Анатолий Радев, Дария Василева
ЗА СЕБЕ СИ КИРИЛЪ ШИВАРОВЪ 
11.00 Таня Доганова-Христова
НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ! ПОСВЕЩАВА СЕ НА 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОР СЪС СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ АКАД. МАРИН ГОЛЕМИНОВ 
11.20 гл. ас. Ангел Манев, инж. Таньо Танев
СВЕЩЕНИТЕ АЗБУКИ И СВЕЩЕНАТА ГЛАГОЛИЦА 
11.40 гл.ас. Ангел Манев, инж. Таньо Танев, Динко Господинов, Анатолий Радев 
СПАСИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА 
12.00 проф. Борис Атанасов
ЛЕГЕНДАРНИЯТ АНУБАНИНИ – ВОЖД НА ПЪРВОТО В СВЕТА АНТИРОБСКО ВЪСТАНИЕ 
12.20 Светлозар Попов
ИЗВЕСТНОТО И НЕИЗВЕСТНОТО ЗА ЕЛИН (ХЕЛЕН) И ЕЛИНИТЕ
12.40     д-р Велислав Алтънов
ГАНЮ БАЛКАНСКИ  – ПРОТИВОРЕЧИВ И КОМПЛЕКСНО РАЗРАБОТЕН ОБРАЗ 
13.00     Венцислава Великова
ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО СТЪКЛО 
 
13.20 гл. ас. д-р Галин Георгиев
ПИСАНО СЛОВО, ИКОНОГРАФИЯ И НАРОДНО ИЗКУСТВО ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ВГРАДЕНАТА ВЯРА 
13:40 Марияна Шабаркова-Петрова
"КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА" – В СРАВНИТЕЛЕН АСПЕКТ С НЯКОИ ХИМАЛАЙСКИ И ЕТИОПСКИ ОБРАЗЦИ 
14.00   проф. дпн Йордан Табов, Лидия Табова
ОТ НЕБЕТО НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ КРИСТАЛНИТЕ СФЕРИ 
14:20   Таня Груева, д-р Тодор Димов
ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ НОВИ СОФИЙСКИ“ – ИСТОРИЯ И РЕЛИГИОЗЕН ЖИВОТ
14:40   Тодор Нанчев
ИСТОРИЯ И ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА. МАКЕТ-ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА ОТ ИЗЛОЖБА „БЪЛГАРСКИЯТ БАРОК С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“ 
15:00      д-р Зоя Андонова
ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО
- - - - - - - - - - - - - 
С ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКА УЧАСТВАТ И:
проф. д-р Николай Спасов, д-р Николай Илиев, гл. ас. д-р Латинка Христова, д-р Васил Иванов
ТИПОЛОГИЯ НА ТРАКИЙСКИТЕ КОНЕ СПОРЕД ОСТЕОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗ НА СКЕЛЕТНИ ОСТАНКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ АНТИЧНАТА ЕПОХА 
проф. дпн Йордан Табов, гл.ас. Невена Събева-Колева
МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ГЕНЕТИЧНАТА БЛИЗОСТ НА СЪСЕДНИ НАРОДИ 
Калин Николов
ИМЕТО ПОКАЗВА ПРОИЗХОДА МУ. ЕДИН ОТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДРЕНЕСАНСОВИ ТВОРЦИ, НАРИЧАН „БЪЛГАРИНА“ 
гл. ас. д-р Галин Георгиев
„ЛЮБИ СА ИВАНЧУ И ДОЙКА“ – ОТ ЧУШМЕЛИЙ ПРЕЗ АРХИВА ДО КОНЦЕРТНАТА ЗАЛА. ИСТОPИЯ ЗА ЕДНА ВЪЗКРЕСЕНА ПЕСЕН 
Аврора Андреева
ФИЛОСОФСКО - ХЕРМЕНЕВТИЧНИ РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ ВЪПЛЪЩЕНИЯТА И ТЪЛКУВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ
Донка Николова
БРАТСКИТЕ МОГИЛИ – ПРИЗНАТЕЛНОСТ, ПАМЕТ, ДЪЛГ. 12 СКИЦИ НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ НА БРАТСКИ МОГИЛИ В РАЙОНА НА ГРАД ПОПОВО, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА
Иван Кръстев 
ЛЕВСКИ В НАС 
- - - - - - - - - - - - - 
„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ 2018 са част от програмата на  ArtExtreme Стража - изложба на Андари, която се показва под патронажа на президента на Република България Румен Радев от 15 до 30 май 2018 г. в Национален етнографски музей, София.
Създатели и организатори 
АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева
Водещ 
Здравко Петров, Historical Routes Sofia 
За контакт +359 884 561 081; andaribg@gmail.com; www.andaribg.com
Четенията се провеждат от 2014 г. през месец май в София.
Организатори са АНДАРИ - Анатолий Радев и Дария Василева. Участват широка група изследователи от различни области - историци, богослови, етнолози, фолклористи, архитекти и урбанисти, физици и др., които представят резултати от нови проучвания, нови хипотези и доказателства, нестандартни възгледи и становища относно определени исторически събития и факти, свързани с важни моменти от историята и настоящето на българите. Докладите на участниците се заснемат и публикуват във видео формат. Отпечатва се сборник.
http://andaribg.com/bg/services/4/41

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2018 

Образ Български

20 май 2018

КТ "Подкрепа", София, ул. "Ангел Кънчев" 2 (пл. "Гарибалди") 

<ВХОД С ПОКАНИ>  За връзка с организаторите: andaribg@gmail.com, www.andaribg.com

 

ПРОГРАМА

 

09.00 Регистрация на участниците

10.00 Откриване 

10.20 Здравко Петров

„ДУХЪТ НА МЯСТОТО“ – ОТ МЕТАФОРАТА КЪМ МОДЕЛ ЗА ИЗЯВА НА ГРАДСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ПРИМЕРЪТ НА HISTORICALROUTES.BG 

 

10.40 Анатолий Радев, Дария Василева 

ЗА СЕБЕ СИ КИРИЛЪ ШИВАРОВЪ 

 

11.00 Таня Доганова-Христова

НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ! ПОСВЕЩАВА СЕ НА 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОР СЪС СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ АКАД. МАРИН ГОЛЕМИНОВ

 

11.20 гл. ас. Ангел Манев, инж. Таньо Танев

СВЕЩЕНИТЕ АЗБУКИ И СВЕЩЕНАТА ГЛАГОЛИЦА 

 

11.40 гл.ас. Ангел Манев, инж. Таньо Танев, Динко Господинов, Анатолий Радев 

СПАСИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА 

 

12.00 проф. Борис Атанасов

ЛЕГЕНДАРНИЯТ АНУБАНИНИ – ВОЖД НА ПЪРВОТО В СВЕТА АНТИРОБСКО ВЪСТАНИЕ

 

 12.20 Светлозар Попов

ИЗВЕСТНОТО И НЕИЗВЕСТНОТО ЗА ЕЛИН (ХЕЛЕН) И ЕЛИНИТЕ

 

12.40     д-р Велислав Алтънов

ГАНЮ БАЛКАНСКИ  – ПРОТИВОРЕЧИВ И КОМПЛЕКСНО РАЗРАБОТЕН ОБРАЗ

 

13.00     Венцислава Великова

ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО СТЪКЛО  

 

13.20 гл. ас. д-р Галин Георгиев

ПИСАНО СЛОВО, ИКОНОГРАФИЯ И НАРОДНО ИЗКУСТВО ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ВГРАДЕНАТА ВЯРА

 

13:40 Марияна Шабаркова-Петрова

"КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА" – В СРАВНИТЕЛЕН АСПЕКТ С НЯКОИ ХИМАЛАЙСКИ И ЕТИОПСКИ ОБРАЗЦИ 

 

14.00   проф. дпн Йордан Табов, Лидия Табова

ОТ НЕБЕТО НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ КРИСТАЛНИТЕ СФЕРИ

 

14:20   Таня Груева, д-р Тодор Димов

ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ НОВИ СОФИЙСКИ“ – ИСТОРИЯ И РЕЛИГИОЗЕН ЖИВОТ

 

14:40   Тодор Нанчев

ИСТОРИЯ И ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА. МАКЕТ-ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА ОТ ИЗЛОЖБА „БЪЛГАРСКИЯТ БАРОК С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“

 

15:00      д-р Зоя Андонова 

ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО

 

- - - - - - - - - - - - - 

Отпечатан е сборник, който е съвместно издание на АНДАРИ, издателство ИНЛЕ и Сдружение АМАТ и който ще бъде представен по време на четенията. С публикация в сборника участват и:

 

проф. д-р Николай Спасов, д-р Николай Илиев, гл. ас. д-р Латинка Христова, д-р Васил Иванов

ТИПОЛОГИЯ НА ТРАКИЙСКИТЕ КОНЕ СПОРЕД ОСТЕОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗ НА СКЕЛЕТНИ ОСТАНКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ АНТИЧНАТА ЕПОХА

 

проф. дпн Йордан Табов, гл.ас. Невена Събева-Колева

МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ГЕНЕТИЧНАТА БЛИЗОСТ НА СЪСЕДНИ НАРОДИ

 

Калин Николов

ИМЕТО ПОКАЗВА ПРОИЗХОДА МУ. ЕДИН ОТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДРЕНЕСАНСОВИ ТВОРЦИ, НАРИЧАН „БЪЛГАРИНА“ 

 

гл. ас. д-р Галин Георгиев

„ЛЮБИ СА ИВАНЧУ И ДОЙКА“ – ОТ ЧУШМЕЛИЙ ПРЕЗ АРХИВА ДО КОНЦЕРТНАТА ЗАЛА. ИСТОPИЯ ЗА ЕДНА ВЪЗКРЕСЕНА ПЕСЕН 

 

Аврора Андреева

ФИЛОСОФСКО - ХЕРМЕНЕВТИЧНИ РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ ВЪПЛЪЩЕНИЯТА И ТЪЛКУВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ

 

Донка Николова

БРАТСКИТЕ МОГИЛИ – ПРИЗНАТЕЛНОСТ, ПАМЕТ, ДЪЛГ. 12 СКИЦИ НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ НА БРАТСКИ МОГИЛИ В РАЙОНА НА ГРАД ПОПОВО, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА

 

Иван Кръстев

ЛЕВСКИ В НАС

 

 - - - - - - - - - - - - -

„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ 2018 са част от програмата на изложбата "ArtExtreme СТРАЖА" на АНДАРИ, която се показва под патронажа на президента на Република България Румен Радев от 15 до 30 май 2018 г. в Национален етнографски музей, София.

Създатели и организатори  АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

Водещ  Здравко Петров, HistoricalRoutes.bg

Oт 2014 г. четенията се провеждат от АНДАРИ през месец май в София с домакинството на Национален етнографски музей и Национален природонаучен музей. Участват широка група изследователи – историци, богослови, етнолози, фолклористи, архитекти, урбанисти, инженери, физици, които представят резултати от нови проучвания и научни доказателства за историята на българите, които са отпечатани в сборник.