Новини

АНДАРИ представиха силата на българския дух в изложбата ArtExtreme 15

23.11.2015

 ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ представиха силата на българския дух в изложбата ArtExtreme 15 - Снимка - 1

 

СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ В ИЗЛОЖБАТА “ARTEXTREME 15”

нов модел за популяризиране на културно - историческо наследство


 

На 21-22 ноември 2015 г. в пленарната зала на Община Варна ще се проведе юбилейната ХХ Национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”. От началото - през 1996 г., поставено от варненския издател Димитър Боянов, със съдействието на Община Варна и Регионалния исторически музей, тази конференция привлече изследователи, които хвърлиха нова светлина върху древната българска държавност и постиженията на българския дух и култура през вековете. Този форум промени идеологическите представи за българската история, проучванията на неговите автори запълниха множество бели петна в българската историография. 
Конференцията даде своите плодове в сборниците с доклади, публикувани през годините, в книгите на Светлозар Попов, Георги Кръстев, Спас Мавров, Светлозар Рулински, Таньо Танев и Ангел Манев, и много други. 
През последните години конференцията се обогатява със съпътстващи етнографски изложби на ИЕФЕМ – БАН, които показват забравени страни от живота и бита на българите. Тази година изложбата е на тема „Овчарството в Родопите. Из фотоархива на ИЕФЕМ – БАН”, тя ще бъде подредена във фоайето на Регионалната библиотека. Открива се на 20.11. (петък) от 17 ч.
В настоящото издание на форума са включени нови проучвания както на млади, така и на утвърдени изследователи от Варна, София, Стара Загора и други за духовния път на българите през вековете. Проучванията са в областта на археологията, историографията, етнологията, изследвания за живота на българските общности извън границите на България, документални филми. 
На 20.11. (петък) ще бъде представена новата книга на Христо Буковски „Похитеното съкровище на богомилите” в Арт салон на Радио Варна от 18 ч., авторът ще участва и в програмата на конференцията.

На 21-22 ноември 2015 г. в пленарната зала на Община Варна се проведе юбилейната ХХ Национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”. От началото - през 1996 г., поставено от варненския издател Димитър Боянов, със съдействието на Община Варна и Регионалния исторически музей, тази конференция привлече изследователи, които хвърлиха нова светлина върху древната българска държавност и постиженията на българския дух и култура през вековете. В настоящото издание на форума се включиха нови проучвания както на млади, така и на утвърдени изследователи от Варна, София, Стара Загора и други за духовния път на българите през вековете. Проучванията са в областта на археологията, историографията, етнологията, изследвания за живота на българските общности извън границите на България, документални филми. 

Този форум промени идеологическите представи за българската история, проучванията на неговите автори запълниха множество бели петна в българската историография. Конференцията даде своите плодове в сборниците с доклади, публикувани през годините, в книгите на Светлозар Попов, Георги Кръстев, Спас Мавров, Светлозар Рулински, Таньо Танев и Ангел Манев, и много други. 

През последните години конференцията се обогатява със съпътстващи етнографски изложби на ИЕФЕМ – БАН,  които показват забравени страни от живота и бита на българите осигурени със съдействието на АНДАРИ. Тази година изложбата е на тема „Овчарството в Родопите. Из фотоархива на ИЕФЕМ – БАН”, и е подредена във фоайето на Регионалната библиотека. Откриването се състоя на 20.11. (петък) от 17 ч.  В същия ден беше представена новата книга на Христо Буковски „Похитеното съкровище на богомилите” в Арт салон на Радио Варна от 18 ч., авторът участва и с доклад в програмата на конференцията.

Във вторият ден на конференцията АНДАРИ представиха СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ В ИЗЛОЖБАТА ARTEXTREME 15” - нов модел за популяризиране на културно - историческо наследство:


СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ В ИЗЛОЖБАТА

ARTEXTREME 15”

нов модел за популяризиране на културно - историческо наследство

"Българската и чуждестранната публика, на които предстои да се запознаят с вълнуващото съчетание и постигнат творчески синхрон между традиция и съвременни културни жанрове, несъмнено ще оценят високо и естетическия новаторски подход на авторите и на всички ангажирани със събитието творци. Моята подкрепа и аплодисменти са за вашето професионално вдъхновение и родолюбива ангажираност към проектирането на привлекателния и завладяващ образ на страната ни в нови географски и духовни пространства, в неговото утвърждаване и обогатяване."    

 

Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България

 

Изложбата “ArtExtreme 15” е посветена на Кирил Шиваров, утвърдил монументалната традиция в българското изкуство и направил синтеза между скулптура и архитектура. Идеите на бележитият български скулптор са закърмени от силата на народното разбиране за украса и орнаментика. Всяко съчетание от индивидуална импровизация и народен орнамент съставя неговото богато разнообразие от видими форми, изграждащи уникалния облик на Варна, София и други градове в страната.

 

"...Аз смятам, че истинското изкуство е това, което е за цял народ – популярно, достъпно, но честно и затрогващо. Аз смятам, че българската скулптура ще бъде истинска, когато излезе на улицата. Това е мое твърдо убеждение и вярвам, че рано или късно всички ще се съгласят с моите думи." -  Кирил Шиваров в интервю за в. „Заря“, 1934 г.

 

Предизвикателството, пред което е изправено нашето съвременно общество е, че информационната и културна сфера се подчиняват на пазарния принцип на „търсене и предлагане“, а това не действа приобщаващо на младото поколение и публиките за опазване културно-историческото наследство.

Използвайки модела за културно възпитание чрез подражание на звезди, изложбата “ArtExtreme 15”  формира естетични и морални ценности чрез иновативно предлагане на културно наследство в атрактивен визуално-артистичен продукт.

 

Като поставяме акцент върху неповторимото творчество на скулптора Кирил Шиваров и варненските архитекти, създали в годините 1912 - 1925 характерната архитектурна среда на град Варна, заедно с богатото етнографско наследство на община Аврен и България, си поставяме за цел да се утвърди устойчив модел за културно развитие и неформално образование за усилване ролята на гражданите в процеса на позитивна социализация. Изложбата създава условия за многообразие на трайно културно сътрудничество и обмен на местно, регионално, национално и международно ниво за представяне на културно-историческото и духовно развитие на град Варна и България.

 

ЗАДАЧИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВИХМЕ СЪС СЪЗДАВАНЕТО И ПОКАЗВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА БЯХА :

                   да предизвикаме интерес към творбите на скулптора Кирил Шиваров и да започне да се изучава неговото творчество, за да се съхрани останалото наследство от неговите творби.

                   да се постави паметник на скулптура в родния му град Варна

                    Също така с цялостното показване на изложбата целим да се подпомогне приобщаването на широката публика за опазване на културно-историческото наследство в дългосрочен план чрез използване на визуални послания за духовното богатство, превърнало град Варна и България в музей на открито.

 

“ArtExtreme 15” е призив и послание за опазване на уникалното културно-историческо, архитектурно и етнографско богатство на Варна и България. Изложбата обединява в синергично взаимодействие своите издания от 2012 и 2014 година, посветени на скулптора Кирил Шиваров, българската шевица и етнографския костюм на община Аврен, област Варна.

ArtExtreme 2012 поставя акцент върху монументалното визуално представяне на движенията и линията на балетното изкуство в пластичен образ, вдъхновен от творбите на известния български скулптор от Варна Кирил Шиваров, в съчетание с уникалното стилово архитектурно наследство на сградите във Варна, създадени през периода 1912-1925 г.

ArtExtreme 2014 представя вътрешни преживявания в среда – носител на българската колективна памет и обогатена с автентична музика, традиционния етнографски костюм на село Аврен (Варненска област), заедно с българската шевица и нейните орнаментни характеристики.

 

Творбите от изложбата показват във визуална форма вътрешни състояния и преживявания в различни пространствени среди. “ArtExtreme” модели в изданието на изложбата са младите световни балетни звезди от България, Австрия, Швейцария, Белгия, Русия, Китай, Япония, САЩ, Канада и Панама – призьори и участници в Международния балетен конкурс - Варна.

 

Изложбата “ARTEXTREME 15” се реализира като оригинално мултижанрово културно събитие. Многопластовият начин за визуално поднасяне в синтез с елементи от заобикалящата ни архитектурна среда и етнография „оживяват“ образа на богатото наследство на Варна и България.

 

Мултижанровата изложба “ArtExtreme 15” е създадена в периода 2012-2015 г. като цялостен културен продукт, съставен от съвременни форми на визуалното изкуство – филм, трейлър, иновативна изложба от 15 творби, музей в изложбата – от присъединена етнографска част, творческа фен зона и занимания с публиката.

В процеса на създаване на изложбата са извършени проучвания и събиране на документален материал за живота и делото на Кирил Шиваров,  за българската шевица и нейните орнаментни характеристики с консултант на етнографската част гл.ас. д-р Елена Водинчар, занимание за пресъздаване на автентични ваяшки накити от Аврен.  Във филма за опазване на КИН са включени мнения на различни обществени дейци и граждани. За посетителите на изложбата има създадени кратки интерактивни поздравления от моделите – балетисти. Оформен е цялостният неповторим визуален облик и стил на изложбата, който също така носят и съпътстващите го мултижанрови форми и постпродукти.

 

На 15 май 2015 г. в галерия “Espacio BOP”, Мадрид се състоя премиерата на изложбата, която гостува по покана на Lorenzo Alonso Arquitectos като част от програмата на форума „Черно море - мост на културата“ и се откри в дните на българската култура в Мадрид.

Специален гост на събитието бе испанският фламенко китарист Даниел Инглада от Професионалната консерватория за танцово изкуство „Фортеа“ (Мадрид), който изпълни фламенко импровизации. Изложбата се откри в присъствието на Десислава Парушева, Първи секретар по култура и образование при Посолство на Република България в Мадрид, приятели от художествено-творческата интелигенция на Мадрид и представители на българската културна общност. По време на откриването домакинът арх. Лоренсо Алонсо представи своя поглед за връзката между геометрията в архитектурата и геометрията в орнаментиката на българската шевица в творбите.

Екипът на изложбата гостува в българското неделно училище „Бачо Киро“, Алкоркон, където гл.ас. д-р Елена Водинчар от ИЕФЕМ-БАН проведе занимание на тема „Българската шевица – поглед към света“ и запозна българските деца с характерните мотиви и орнаменти на шевица, използвани в етнографския костюм.

В галерията домакин се проведе форума „Черно море - мост на културата“ с участието на визуални артисти от Мадрид, на който домакинът Лоренсо Алонсо изнесе лекция на тема: „Необективно изкуство, концепция и реализация в архитектурата и дигиталното изкуство“, а  ние направихме представяне на Центъра за визуална култура “ArtExtreme” (Варна), проведохме творческо занимание за самоидентификация “ArtExtreme Прожектор” и изнесохме на лекцията: „Варна, музей на открито – поглед към света“. Състоя се и дискусия с участието на визуални артисти от Мадрид, архитекти, професионални видео специалисти, фотографи и графични дизайнери.

 

По случай празника на българската писменост и култура 24 май, присъствахме на коктейл в българското посолство. В празничния ден по покана на Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А, празнувахме заедно с децата от българското училище в Леганес, Мадрид. Те изнесоха кратка програма, след като пресъздадоха характерната стилистика и цветовете на шевиците от Аврен – Варна. И при двете занимания с българската шевица интересен бе фактът, че голяма част от децата, повечето от които не са виждали шевици, пресъздадоха точно реалните им цветове.

 

Изложбата “ArtExtreme 15” в Мадрид се закри с „фри рок“ концерт и кръгла маса „Предизвикателства при оформяне на съвременното градско пространство и опазване на културно-историческото наследство на Варна и Мадрид“.

 

В България изложбата се откри на 05 юни в Националния етнографски музей при БАН, София и беше част от програмата на Месец на фотографията 2015.

При показване на изложбата за първи път в София бяха експонирани уникални автентични ваяшки костюми и накити от Аврен, собственост на Йордан Иванов, заедно с колекция шевици на ИЕФЕМ-БАН.  Проведоха се съпътстващи занимания към изложбата за пресъздаването на ваяшки накити и творческото занимание за деца и възрастни „Българската шевица“. Това допринесе за спомняне между участниците на позабравени мигове от българския бит и ежедневие. За втора поредна година организираните от нас исторически дискусии – София с домакинството на Етнографския музей се проведоха в дните на изложбата под наслов “Духовни послания по българските земи“.

Голяма част от посетителите на изложбата определиха картините като „енергийни“ и „медитативни“ и оставиха своите пожелания във вид на рисунки и думи на благодарност в „Книга на Полета“ – част от творческата фен зона.

Изложбата се закри с дискусия за опазване на културно-историческото наследство и съвременните предизвикателства пред музейната институция в страната.

 

 

За ролята на изложбата ArtExtreme 15като иновативен модел за популяризиране на културно-историческото наследство и нейните предимства относно идейната разработка на изложбата, гл.ас. д-р Елена Водинчар, ИЕФЕМ-БАН отбелязва, че: “Изложбата ArtExtreme 15е разработена върху идеите за човешкия опит и познание, пречупени през призмата на визуалната култура. Авторите са избрали пътя на диалога между различните области на знанието, за да стигнат крайната цел – изграждане на визуален образ с характеристиките на постмодерна. Безспорно изследователският проект предлага механизми за интерпретация на културните факти и обекти, изграждайки „нови” образи в резултат на анализ и наблюдения.“

 

В оценката си за цялостно възприемане на творбите и за границите между традиции и съвременност д-р Петър Кърджилов от ИЕФЕМ-БАН набляга и поставя ударение на това, че: „в изложбата се постига позитивно въздействащ на посетителите синтез от сливането на няколко изкуства, науки и техники. Моделите са професионални балетисти, като авторите разкриват друга тяхна същност, различна от тази, с която сме свикнали да ги възприемаме в ролите им като артисти в балетното изкуство. Авторите осветляват в творбите си тяхната душевност. Балетистите са облечени и накичени с костюмите и накитите на Аврен, „потопени“ са във вълшебството на българските шевици и излъчват такава духовна изразителност, че дори самите български посетители трудно могат ги разпознаят като хора с различен произход. Мислят ги за българи. Творбите на знаменития Кирил Шиваров вдъхновяват другата част от изложбата на АНДАРИ – монументалното визуално представяне на движенията и линията на балетното изкуство, въплътено в пластичните образи на ArtExtreme балетните модели. Всяка творба е в известна степен носител на уникалния стил и дух в работите на големия български скулптор.“

Погледнато от медийна страна журналиста Диана Петкова разказва в своето усещане за изложбата за това, че „съчетаването и взаимното допълване на традиции и модерност преплитат древността и настоящето в общ тандем с оригинален, артистичен, научно-културен и психологически нюанс. Пробуждат интереса и сетивата на всеки, който се докосне до тях.“  

За силата и мащабността на изложбата гл.ас. д-р Елизавета Боева от Нов български университет споделя незабравимото си впечатление, че „подобна активна дейност представя по най-достоен и запомнящ се начин дадено творчество. Фотографията е основна част от този проект, но най-впечатляващ е неговият мащаб. Това е проект, осъществен с голям размах и много смелост.“ 

 

Изводът, до който стигаме е, че трансдисциплинарните и мултижанрови културни проекти с интерактивна насоченост успяват да формират цялостни преживявания в участващата публика, създават усещане за положителен динамизъм и хармония с националната културна идентичност. Традиционното излагане на експонати в музея, разглеждането им от посетителите и писането накрая в книга за отзиви, може би вече е недостатъчно като изживяване, особено за „заливаната“ с пъстри и агресивни мултимедийни продукти по-млада публика. Обикновено в музеите виждаме предмети зад витрина, които са били използвани някога в миналото, но остават все така далечни за нас и „невъзможни“ в контекста на днешния ни живот. 

„Изграждането на изгубените връзки между хората и културното им наследство днес може да спечели много от ангажирането на все повече от сетивата на публиката, като я прави участник и съавтор в едно емоционално изживяване. Разбира се, най-важна в днешната цивилизация на изображението остава визуалната комуникация. С нея АНДАРИ се справят отлично.

Чрез такъв тип изживяване, представляващо една пълноценна арт-терапия за посетителя, срещата с родовата памет оставя много по-дълготрайна следа във всекидневната индивидуална памет. Това действа като мотивиращ фактор за личностно завръщане към изконно присъщия за българите колективистичен дух и активно участие в живота и управлението на обществените културни, икономически и политически системи – такова, каквото то е било преди налагането на няколко изкуствени идеологии от началото на миналия век до днес.

Цитираме думите на патрона на изложбата г-жа Маргарита Попова, Вицепрезидент на Република България:

„Мултижанровата изложба, в която авторите месеци наред вграждаха най-доброто от своите професионални познания и най-българската топлина от сърцата си, вече покори мадридската публика – с майсторско представяне на древни традиции чрез модерни форми на визуалното изкуство. И благодарение на умението на Дария, Анатолий и екипа от консултанти да извеждат силния български дух като общ знаменател на различни ярки индивидуални пътища и дарби. Вярвам в успеха на инициативата и съм убедена – най-големият й потенциал се простира в смисъла на трайното й послание, че всяко задълбочено и искрено опознаване и на своята, и на различната история и традиции е нова уверена стъпка на хората към взаимно разбирателство, уважение, сътрудничество и успехи.“      

 

Резултати от показване на мултижанровата изложба

•          Затвърдена е представата за културна идентичност на Варна и Варненска област чрез популяризиране на културно-историческото наследство, етнографията и традициите.

•          Проведено е занимание на тема „Българската шевица – поглед към света“ и са запознати български деца в страната и извън нея с характерните мотиви и орнаменти на шевицата, използвана в етнографския костюм.

•          Представена е работата на Центъра за визуална култура “ArtExtreme” от Варна в рамките на форума „Черно море – мост на културата“ в галерията-домакин Espacio BOP, Мадрид.

•          Създадени и затвърдени са ArtExtreme културни мостове с архитектурно и дизайнерско бюро Lorenzo Alonso Arquitectos.

•          Дадено е начало на работа по визуален проект, свързан с културната идентичност на Мадрид и Варна в европейски контекст, в който ще бъдат включени творци от студио LORENZO ALONSO ARQUITECTOS, част от творческата общност на Мадрид и общността на Центъра за визуална култура “ArtExtreme” от Варна.

•          Проучени са възможности и нагласата за създаване и участие в клъстер, свързващи Мадрид и  Варна, с цел развитие на широки общности от сектора на визуалното изкуство и култура.

•          Установена е връзка с българската общност в Мадрид и е създадена нагласа за участие в бъдещи културни проекти на АНДАРИ.

•          Установено е партньорство с Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А (Мадрид), организатор на фестивал на българите по света „Аз съм българче“ относно съвместни проекти и събития в областта на фолклора и българската културна идентичност.

•          Поставено е начало на диалог за обмяна на културни проекти и бъдещо партньорство, свързано с автентичния танц на Испания и България, както и представяне на испанската култура чрез гостуване във Варна и България на фламенко формация и музиканти от Професионалната консерватория за танцово изкуство „Фортеа“ (Мадрид).

•          Подписано е споразумение на сътрудничество с Национален етнографски музей, София за съвместна дейност и взаимно представяне на културни продукти.

•          Предизвикан е допълнителен интерес към темата за социалните иновации на Варна - Европейска младежка столица 2017 г.  чрез показване на иновативната изложба “ArtExtreme 15” в Мадрид и социалното занимание “ArtExtreme Прожектор“.

•          Създадена е нагласа и желание за партньорство с испанската музикална група Mar Negro за участия в културни проекти на АНДАРИ.

И НАКРАЯ

Преди една година, на 27 юни 2014 г. внесохме в община Варна предложение за посмъртно удостояване на Кирил Шиваров със званието „Почетен гражданин на Варна“.

На 18 юли 2014 г. Комисията по култура и духовно развитие възлага на Дирекция Култура при община Варна, до края на 2014 г. да изготви предложение за проект на бюст-паметник на скулптора Кирил Шиваров (1887-1938), въз основа на нашата инициатива за удостояване със званието почетен гражданин и предвид многото изминали години от смъртта на скулптора.

На 30 октомври 2015 г. община Варна обяви, че ще бъде поставен паметник на големия скулптор Кирил Шиваров в градинката до Търговската гимназия в центъра на Варна до края на годината. Той ще бъде изграден от камък и бронз, а автор на творбата е проф. Пламен Братанов. Работата по проекта е започнала преди месеци въз основа на внесеното предложение и на цялостната дейност на АНДАРИ за поставяне на паметник на скулптора и като част от инициативата на кмета Иван Портних за възраждане на културно-историческата памет на Варна, с активното съдействие на експертите от общинската дирекция „Култура и духовно развитие“ и одобрението на експертния съвет по естетизация на градската среда.

 Човек и добре да живее умира, и друг се ражда и нека роденият по-късно си спомни името на оногова, който го е направил...“ из великотърновски надпис на кан Омуртаг

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИДВАТ СЛЕД НАС, НЕКА ПОМНЯТ! И ПАЗЯТ!