Новини

Откриване на изложбата New G(o)ods 10! в Чешки Център

03.12.2011

 ANDARI photography and communications - Новини - Откриване на изложбата New G(o)ods 10! в Чешки Център - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - Откриване на изложбата New G(o)ods 10! в Чешки Център - Снимка - 2

Откриване на изложбата New G(o)ods 10!  на 6.12. от 18.00 ч., ЧЦ София, ул. „Раковски” 100, в присъствието на куратора Ленка Жижкова и носителя на Националната награда за студентски дизайн 2010 Индржих Водичка. Изложбата ще продължи до 3.2.2012 година.

Национална награда за студентски дизайн 2010

Националната награда за студентски дизайн е най-старият и единствен по своя характер професионален конкурс за млади дизайнери, който няма еквивалент в Европа и по света. Ежегодно на него се показва това, което се случва в областта на дизайна в чешките, моравските и силезийските университети, висши, професионални и средни училища, където се изучава тази дисциплина.  

Конкурсът е обявен за първи път през 2008 г. от Design Cabinet CZ, но всъщност е продължение на организирания от 1991 до 2007 г. конкурс на Дизайнерския център на ЧР  (Design centrum престава да съществува през 2007г.)

В конкурса със 170 творби участват 189 кандидати от 19 средни и професионални училища, и 10 висши училища и университети. Творците представят за оценка прототипи, модели, съпътстващи плакати и портфолиа. Работите им се разглеждат от три независими комисии: педагози от средните и професионални училища, преподаватели от висши училища и университети и комисия от независими експерти и най-добрите професионални дизайнери в ЧР. Или като цяло творбите са оценявани от 34 професионални педагози от средните и висши училища, дизайнери, архитекти и куратори.

Комисиите номинират 39 работи, преминали през няколко кръга. Една от тях получава Националната награда за студентски дизайн 2010, 5 са оценени с Изключителен студентски дизайн 2010 и 12 с наградата Добър студентски дизайн 2010. Останалите 21 творби са носители на номинацията на Националната награда за студентски дизайн 2010.

Награди

Наградените участници, освен финансов бонус, получават продукти от различни чешки и чуждестранни фирми и компании, например: Наградата на генералния директор на Чешките центрове, на министъра на промишлеността и икономиката, изработки на фирмите Botas, Croy Concept, ELTON часовници, Eta, Erco Lighting Gmb, IKEA ČR, Melitta ČR, Tescoma и Student Agency.

Специални награди се връчват от деканите на образователни институции, музеи и специализирани списания, например от: декана на Факултета за изкуство и дизайн към университета „Ян Евангелиста Пуркине” в Усти над Лабе, директора на Института за изкуство и дизайн към Западночешкия университет в Пилзен, директора на Националния технически музей, директора на Музея за приложни изкуства, Общността на приятелите на Музея за приложни изкуства.

Други награди се връчват от професионални организации и сдружения, например от: Съюза на професионалните дизайнери на ЧР, Съюза на художниците на ЧР, дизайнерска фирма Finezza Design, списание „Архитект”. На пресконференция журналистите гласуват за Наградата на медиите. Наградата на публиката получават творби с най-голям брой гласове в интернет страницата www.designcabinet.cz.

„Ловът” на млади таланти и сътрудничеството с промишлеността

Конкурсът служи като източник на информация и за „лов” на млади таланти в редица фирми. Те потвърждават, че внимателно следят изложбите и каталозите и си набелязват млади дизайнери и училища за сътрудничество. Това се потвърждава и от нарастващия брой реализации в промишлеността – през 2008 г. това са 6 конкурсни продукта, през 2009 г. те са 8, а през 2010 г. вече 27! Някои от продуктите са се превърнали в стоки за износ и имат голям успех на изложенията на New G(o)ods !/ Националната награда за студентски дизайн в Чехия и в чужбина и на изложби организирани от други институции или агенции.

Изложбата New G(o)ods 2010!

Наградени и други подбрани творби се представят на изложбата New G(o)ods !, която има премиера в Прага. В последствие с помощта на Чешките центрове тя пътува по света. Експонирана е напр. в Стокхолм, Москва, Виена, Братислава, Мюнхен, Ротердам, Ню Йорк, Букурещ.

Хората около конкурса и изложбата

За трета поредна година за каталога, графичното оформление на изложбата, плакатите и банерите се грижи Graphic studio Kolektiv, куратор е Ленка Жижкова. Логото на конкурса е на Милан Содома по поръчка на средното професионално училище по графика в Прага, автор на символа е Иржи Яничек. За реализирането на конкурса безплатно се включват двадесет доброволци от дизайнерските среди, почитатели на дизайна, приятели и членове на семейства на Design Cabinet CZ.  

Малко история

В професионалния конкурс за дизайнери, организиран от Дизайнерския център на ЧР от 1991 г., за Националната награда за дизайн още в началото със свои проекти са участвали ученици и студенти, които били извадени в отделна категория. С нарастващия брой средни, професионални и висши училища и университети, в които се изучава дизайн, се увеличавало количеството на кандидатстващите творби. Поради тази причина през 2004 г. общонационалният студентски конкурс става независим с название Студентски дизайн. Младите дизайнери от всички училища се състезават за Националната награда за студентски дизайн, както и за приза Изключителен студентски дизайн и Добър студентски дизайн.

От 2008 г. се организира конкурсът на Design Cabinet CZ и програмата на Фондация за развитие на архитектурата и строителството със сътрудничеството на Съюза на професионалните дизайнери на ЧР, Съюза на художниците на ЧР, Съюза на архитектите на ЧР и Асоциация на средните и професионални училища с художествен и занаятчийски профил.

Д-р Ленка Жижкова, Design Cabinet CZ                                                                                         

www.designcabinet.cz                                                                                    

www.studentskydesign.cz