Новини

Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012

18.06.2012

 ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 4  ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 5  ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 6  ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 7  ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 8  ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 9  ANDARI photography and communications - Новини - Градът и архитектите - изложба на арх.Веселин Василев, арх.Христо Топчиев, арх.Борислав Игнатов и Павел Господинов в Месец на Фотографията 2012 - Снимка - 10

 

  

„Градът и архитектите“ ( виж видеоимпресия)

18.06 – 30.06.2012

Сборна изложба на архитектите-фотографи Веселин Василев, Христо Топчиев, Борислав Игнатов и Павел Господинов

Галерия културен дом „ХАРМОНИЯ - Варна

„Archscapes” – архитектурните пространства през обектива на архитектите-фотографи. Изложбата представя поглед от различен ъгъл към онова, което ни заобикаля, познати места, хора и събития видяни по непознат начин. Живота такъв какъвто е - цветен, динамичен и многообразен, пречупен през обективите на няколко млади (а и не толкова млади) любители на фотографията. Четирима автори с един поглед - търсещ, аналитичен и критичен.

Участници: Арх. Веселин Василев - роден 1969 г. Завършва архитектура в УАСГ (1996), занимава се с фотография от 1990. Изложби: Дом на Архитекта Варна (2001), галерия “Gallateria”- Истанбул (2009), Варненски фотосалон (1998). Арх. Христо Топчиев  - роден 1983 г. във Варна. Завършва архитектура във ВСУ „Черноризец Храбър“ Варна (2008), магистратура - IAAC – Барселона/Испания (2010). Арх. Борислав Игнатов – родом от Варна, завършва УАСГ в София (1995) и Колумбийския университет в Ню Йорк (2006), . Работил за най-големите архитектурни фирми в света, като "Perkins + Will Architects". Преподавал е в Колумбийския университет, сега практикува във Варна. Павел Господинов – роден 1968 г. във Варна. Завършва медицинския университет във Варна, специализира в Цюрих Швейцария. През 2006-2009 г. работи в UNDP, а сега е проджект мениджър към Програмата на ЕК Life+. Участвал е в изложба в Истанбул – декември 2009, галерия “Gallateria”.

 The City and The Architects (video)

18.06 – 30.06.2012

A collective exhibition by the architects-photographers Veselin Vasilev, Hristo Topchiev, Borislav Ignatov and Pavel Gospodinov

Gallery HARMONY

"Archscapes" shows architectural spaces through the lens of architects-photographers. The exhibition presents a view from a different angle to what surrounds us, familiar places, people and events seen in an unknown manner.  Life as it is - colorful, vibrant and multifaceted; refracted through the lenses of several young (and not so young) fanciers of photography. Four authors taking the same view - questing, analytical and critical.  

Participants: Architect Veselin Vasilev – born in 1969; graduated from the University of Architecture, Civil Engineering & Geodesy; majored in Architecture (1996).  Photo exhibitions at: The House of Architects, Varna (2001), Art Gallery ‘Gallateria’, Istanbul (2009), Varna Photosalon (1998). Architect Hristo Topchiev – born in 1983 in Varna.  Graduated from the Varna Free University ‘Chernorizets Khrabar’, Varna, majored in Architecture (2008), Master of Sciences of Architecture from the IAAC - Barcelona / Spain (2010).  Architect Borislav Ignatov - born in Varna, graduated from the University of Architecture, Civil Engineering & Geodesy, Sofia (1995) as well as from the Columbia University in New York (2006).  He has worked for some of the largest architectural firms in the world, among which "Perkins + Will Architects".  He has taught at the Columbia University, currently practicing architecture in Varna. Pavel Gospodinov – born in 1968 in Varna. He graduated from the University of Medicine in Varna, and later specialized in Zurich, Switzerland.  In 2006-2009, he worked at the UNDP.  Currently, he is a Project Manager of the EC Programme Life+.  Group Exhibition: Istanbul, December 2009, Gallery ‘Gallateria’.