Новини

Пролетни исторически дискусии във Варна

23.04.2013

 ANDARI photography and communications - Новини - Пролетни исторически дискусии във Варна - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - Пролетни исторически дискусии във Варна - Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Новини - Пролетни исторически дискусии във Варна - Снимка - 3

ПОКАНА

На 27 – 28 април в Големия Арт салон на Радио Варна  се проведе пролетното издание на традиционната ноемврийска историческа конференция „България в световната история и цивилизации”, която се провежда ежегодно във Варна от 17 години. Пролетните дискусии дадоха възможност за по-подробно обсъждане на някои от представяните на конференцията теми на изследователи с проучвания и публикации по тях. Налице са множество нови сведения и анализи за българската история, които променят значително представите за нашето минало, за развитието ни като народ и държава.

Темата на Пролетните дискусии бяха:

Древните български държави. Древното българско знание

27 април, събота

 
09,30 – 10,00 ч. Откриване
10,00 – 10,30 ч. България – матрица духовна и физическа – Екатерина Пейчева (Варна)
10,30 – 11,30 ч. Г.С.Раковски – изследовател на древната българска история – Кирил Милчев (София)
11,30 – 12,30 ч. Либерт – „владетел на страшните българи” – Светлозар Попов (Варна)
12,30 – 13,30 ч. почивка
13,30 – 14,15 ч. Изработка на оръжия и инструменти по българските земи - технологични умения на майсторите железари"  – Йордан Бояджиев (Варна)
14,15 - 15,00 ч. Ранното българско присъствие на Балканите в светлината на нови находки – Александър Мошев (София)
15,00 – 16,00 ч. Исторически парадокси на хронологията – Таньо Танев и Ангел Манев (Стара Загора)
16,00 – 16,30 ч. почивка
16,30 – 18,00 ч. Представяне книгата на д-р Албина Валиева от гр. Казан, Р. Татарстан „Древните българи в лингвистичния, културния и исторически контекст на Евразийското пространство”
 
28 април, неделя
 
9,30 – 10,30 ч. Народо-психологически ключове в раннохристиянската култура – Петко Атанасов (София)
10,30 – 12,00 ч. Обсъждания по темите
12,00 ч. „Забравена земя” – документален филм за българските следи в Северна Добруджа – Костадин Костадинов (Варна)
13,00 ч. Закриване на форума

Събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/608228355874151/
 
За контакт:
Даниела Василева, координатор
dangrafik@abv.bg
0878 706498
 
АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева, връзки с медиите
andari@mail.bg
www.andaribg.com
0884 561081