Новини

България в световната история и цивилизации – дух и култура

16.11.2012

 ANDARI photography and communications - Новини - България в световната история и цивилизации – дух и култура - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - България в световната история и цивилизации – дух и култура - Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Новини - България в световната история и цивилизации – дух и култура - Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Новини - България в световната история и цивилизации – дух и култура - Снимка - 4  ANDARI photography and communications - Новини - България в световната история и цивилизации – дух и култура - Снимка - 5  ANDARI photography and communications - Новини - България в световната история и цивилизации – дух и култура - Снимка - 6  ANDARI photography and communications - Новини - България в световната история и цивилизации – дух и култура - Снимка - 7  ANDARI photography and communications - Новини - България в световната история и цивилизации – дух и култура - Снимка - 8  ANDARI photography and communications - Новини - България в световната история и цивилизации – дух и култура - Снимка - 9

XVII национална историческа конференция

23 ноември, 19 ч., Мол Варна, зала етаж 1 - Откриване на етнографска изложба „Българите в Бесарабия. 200 години от преселването”. Куратор гл.ас.д-р Елена Водинчар - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
24 - 25 ноември, 10 – 18 ч., Пленарна зала на община Варна - ИСТОРИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ с акценти в програмата: Начало на българската държавност, 250 години от написването на Паисиевата „История славнобългарска”, 100 години от началото на Балканската война
www.istor-konf-varna.com, ВХОД СВОБОДЕН

23 ноември, 19 ч., Мол Варна, зала етаж 1 - Откриване на етнографска изложба „Българите в Бесарабия. 200 години от преселването”. Куратор гл.ас.д-р Елена Водинчар - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

24 - 25 ноември, 10 – 18 ч., Пленарна зала на община Варна - ИСТОРИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ с акценти в програмата: Начало на българската държавност, 250 години от написването на Паисиевата „История славнобългарска”, 100 години от началото на Балканската война

Вход свободен, www.istor-konf-varna.com 

Събитието във фейсбук: https://www.facebook.com/events/345217358919551/

ПРОГРАМА НА ХVII НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

23 ноември (петък)
19:00 ч., Мол Варна, зала ет. 1 - Откриване на етнографска изложба

Откриване на етнографска изложба „Българите в Бесарабия. 200 години от преселването”, подготвена от Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, София. Изложбата ще остане там до края на годината. 

24 ноември (събота)
10 – 18 ч. - Историческа конференция
Община Варна, пленарна зала, вход свободен

10.00 – 10.20 ч. Откриване. Водещи Екатерина Пейчева, Йордан Бояджиев

Изпълнения на хор „Морски звуци”. Приветствие от  Станка Димитрова, директор на Дирекция „Култура и духовно развитие” в Община Варна.

10.20 – 10.40 ч. Култов център и раннохристиянски комплекс на нос св. Атанас, край гр. Бяла, Варненско  –  доц. д – р Валери Йотов, Археологически музей, Варна 

10.40 – 11.00 ч. Календарната обредност на българите в Бесарабия – ст.н.с. Елена Водинчар, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, София, куратор на етнографската изложба

11.00 – 11.20 ч. „История славянобългарска” – извори, преписи, разпространение – Александър Мошев, Музей на литературата, София

11.20 – 11.40 ч. 60 г. от основаването Държавен архив Варна – пазител на историческата памет – Владимир Владимиров, началник на ДА Варна

11.40 – 12.00 ч. „Семафорно – наблюдателната служба на  Флота в Балканската война.” Сб. документи – Кап. II ранг Йордан Стефанов, командир на военноморското формирование 32300 – Варна, наследник на Семафорно – наблюдателната служба на Флота

12.00 – 12.20 ч. Два непознати епизода от Балканските войни – Костадин Костадинов, Варна

12.20 – 12.40 ч. Варненските архитекти на фронта преди 100 години   Християн Облаков, Варна

12.40 – 13.00 ч. Орфей, орфизъм, християнство –  Екатерина Пейчева, Варна 

13.00 – 14.00 ч. Почивка

14.00 – 14.20 ч. Младежки фолклорен съюз – пазител на традицията  – Николай Гурбанов, Варна

14.20 – 14.40 ч. „Българската самостоятелна църква в Илирия" на архимандрит Кирил Рилски, фототипно издание на оригинала от 1930 г. на Булга Медиа. – Петко Атанасов, София 

14.40 – 15.00 ч. За „първия българския цар” според Паисиевата „История славянобългарска” – Кирил Милчев, София

15.00 – 15.20 Конят  и неговото влияние в  мирогледа на българите – д – р Албина  Хайрулина – Валиева,  АН на Република Татарстан, г. Казан

15.20 – 15.40 Дискусионни въпроси в древния българския календар – Георги Кръстев, Монтана

15.40 – 16.00 ч. 400 г. от рождението на Архиепископ Петър Парчевич (1612 – 1674) мисионер на българската освободителна кауза през 17 век. – Траяна Ценова, Монтана

16.00 – 16.20 Бесарабските българи  – Илия Вълков, Варна

16.20 – 16.40 Положението на българите  извън границите на България – в изконните български земи след Първата и Втората световна война и днес – Драган Иванов, директор на училището в с. Звонци, Сърбия

16.40 – 17.10 ч. „Перлата на Бесарабия – храмът „Преображение Господне” – филм

17.10 – 18.00 ч. Обсъждания по докладите

18.00 ч. Закриване на първия ден от конференцията


25 ноември (неделя)
10 – 17 ч. - Историческа конференция
Община Варна, пленарна зала, вход свободен

10.00 – 10.20 ч. Обзор на темите и изводите от първия ден на конференцията

10.20 – 10.40 ч. Храненето според учението на Учителя Петър Дънов. Правене на квас с хмел и приготвяне на хляб в домашни условия – Павлина Павлева, Троян

10.40 – 11.00 ч. Към изворите на националната ни жизненост – Николай Радев, Варна

11.00 – 11.20 ч. Златоносните реки около гр. Бяла, Варненско, археологическите обекти в региона и възможността за културно – исторически туризъм – проф. Руси Русев, д – р Владимир Овчаров, д – р Йордан Бояджиев, ТУ Варна

11.20 – 11.40 ч. Неразчетени страници от „Историята” на Паисий – Светлозар Попов, Варна

11.40 – 12.00 ч.  История славянобългарска  –  златна страница от нашето славно минало и автентичен разказ за покръстването на българите – Йордан Йорданов, Културно – просветен център „Начало”, Варна 

12.00 – 12.20 ч.  Космогонични измерения на празника Св. Георги  – Светлозар Рулински, Русе

12.20 – 12.40 ч. Фолклорни демонични образи в съвременния светоглед – Росен Гацин, Белослав

12.40 13.00 ч. Свещените водопади от Рила планина – Страхил Гювийски, Национален парк Рила, Сапарева баня

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 – 14.20 ч. Анализ на бронзови култови предмети от древни цивилизации,  населявали България – д–р Владимир Овчаров, Германия

14.20 – 14.40 ч. Приносът на д – р Владимир Смоленски за развитие на Акушеро – гинекологичната помощ във Варна  –  Тодорка Стоянова и д – р Димитър Ставрев – Музей за история на медицината, Варна

14.40 – 15.00 ч.   „Загоре – Варна – скритата цивилизация”  – д – р Христо Смоленов представя новата си книга

15.00 – 15.20 ч.  Мадарският  конник – изследване на най – ранните антични  първообрази и нова идея за пътят им до българските ханове и мадарските скали – Красимир Ковачев, Варна   

15,20 –  15,40 ч. Българският дух като част от „могъщото движение на Космоса” в поезията на Андрей Германов – Марта Радева, Провадия

15.40 – 16.00 Отбранителните крепости на Аспарухова България – Данка Стоянова, Иван Терзиев

16.00 – 16.20 ч. Генеалогия на Асеневци и особености при управлението им  Константин Каменов, Пловдив

16.20 – 17.00 ч. Обсъждания по докладите

17.00 ч. Закриване на конференцията


За контакт:

Координатор Даниела Василева

GSM: 0878 706 498, Email: dangrafik@abv.bg , www.istor-konf-varna.com

За медиите: Анатолий Радев и Дария Василева - АНДАРИ

GSM: 0884 561 081; 0885 511 830, Email: andari@mail.bgwww.andaribg.com