Новини

АНДАРИ участваха в конференцията МУЗЕЙ И ОБРАЗОВАНИЕ на ИЕФЕМ-БАН

02.12.2019

 ANDARI photography and communications - Новини - АНДАРИ участваха в конференцията МУЗЕЙ И ОБРАЗОВАНИЕ на ИЕФЕМ-БАН - Снимка - 1

На 28 и 29 ноември 2019 г. в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН в София, ул. „Московска“ 6 се проведе международната конференция „Музей и образование“, част от серията „Дебати в музеологията“.

АНДАРИ участваха с доклад на тема „ArtExtreme СТРАЖА – пазител на същността и средищното пространство“ в шестия панел на конференцията: Експозиционният проект: възможности за учене, игра и общуване. 

„ArtExtreme СТРАЖА“ е изложба за изкуство на предела, на вътрешни преживявания в пространствени среди. Изложбата е под патронажа на президента на Република България Румен Радев и през 2018 г. е показана в Национален етнографски музей, София и в Морско казино – Варна. В доклада е развита идеята как на базата на една експозиция могат да се разработят различни дейности с образователен характер. Примерът с изложбата „ArtExtreme СТРАЖА“ е показателен, тъй като темата е пресъздадена в няколко жанра: художествен; археометрирана мелодия и музика на буквите от Глаголицата; фолклор, кратки видео филми с преживявания, балетно изкуство, етнография. Така създаденият модел за въвличане и участие в изложбата „СТРАЖА“, действа вдъхновяващо за личностното завръщане на българите към присъщия им общностен дух и води до активно участие в опазването на културното богатство на страната.

„ArtExtreme СТРАЖА“ е изложба за изкуство на предела, на вътрешни преживявания в пространствени среди. Изложбата е под патронажа на президента на Република България Румен Радев и през 2018 г. е показана в Национален етнографски музей, София и в Морско казино – Варна. В доклада е развита идеята как на базата на една експозиция могат да се разработят различни дейности с образователен характер. Примерът с изложбата „ArtExtreme СТРАЖА“ е показателен, тъй като темата е пресъздадена в няколко жанра: художествен; археометрирана мелодия и музика на буквите от Глаголицата; фолклор, кратки видео филми с преживявания, балетно изкуство, етнография. Така създаденият модел за въвличане и участие в изложбата „СТРАЖА“, действа вдъхновяващо за личностното завръщане на българите към присъщия им общностен дух и води до активно участие в опазването на културното богатство на страната.

Всички, които посетиха представянето на АНДАРИ, научиха как народната ни музика, традиционни костюми и всичко родно, което ни заобикаля, влияе и подобрява вибрационното ни, умствено и физическо състояние. Чуха мелодията на буквите от свещената азбука Глаголица и разбраха кои са СТРАЖИТЕ на българското пространство. 

По време на конференцията се обсъдиха предизвикателствата и перспективите пред музеите на XXI в., с фокус върху новата им роля на центрове за обучение и активна работа с различни публики. Разговорът за промените в Музея касае пряко не само специалистите по музеология, но също така и учители, учени от различни направления и посетители. Различните гледни точки към темата дават яснота и пълнота по въпроса за бъдещето на музея като институция не само за съхраняване и представяне, но и за промотиране на материално и нематериално наследство.

Цялата програма на събитието е тук: http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2019/11/program.pdf