Новини

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017

12.05.2017

 ANDARI photography and communications - Новини - БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017 - Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Новини - БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017 - Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Новини - БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017 - Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Новини - БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017 - Снимка - 4

На 20 май 20 изследователи представят нови прочити и тълкувания на писанията и преданията в българската история

Националният природонаучен музей в София ще бъде домакин на БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017, в които участват 20 изследователи от София, Варна и Стара Загора.

На 19 май от 18 часа в зала „Левентис“ на музея ще бъде представен първият отпечатан сборник на тема „Богатството на българското християнство“ от проведените четения през миналата година. Повече за сборника тук: http://andaribg.com/bg/services/4/45

Програмата на БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017 под наслов „Писания и предания в българската история“ започва на 20 май от 10 часа в същата зала. Входът е свободен.

Водещ е Петко Атанасов. Създатели и организатори са АНДАРИ – АНатолий Радев и ДАРИя Василева. Събитието се провежда с подкрепата на Национален природонаучен музей, Сдружение „АМАТ“, Стара Загора и издателство „Булга Медиа“, София.

 

Темата „Писания и предания в българската история“ определя посоката за избор на водещите мотиви, осигурява възможност за участие на специалисти от различни области на познанието, както и разгъва по-широк спектър от разработки на авторите. Така основната задача за намиране на нови гледни точки, нови прочити, нови тълкувания на събитията и образите в българската история, ще бъде добре постигната.

Заедно с това, самото навлизане в писанията и преданията е процес, който оживява достигналите до нас писмени и устни сведения, официални и неофициални произведения (хроники, жития, апокрифи, народни предания). Сам по себе си техния цялостен прочит е едно откривателско предизвикателство. Преосмислянето, допълването и обогатяването на големия обем от свидетелства и представи, води до откриването на по-точни и достоверни гледни точки. Това е път, по който вече са тръгнали много съвременни български изследователи.

По този начин БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ дават своя принос за намиране отговорите на спорните въпроси в съвременната българска историография. Заедно с това, се обръща внимание на епохалните събития, преживени от нашия народ. Напомня се и за особеностите на документите, дълбочината на народните предания, религиозната обредност, гностическите, философски и верски доктрини и модели, съпътствали живота на дедите ни.

С откриването и представянето на тези знания, се надяваме да помогнем за повишаването на нравственото и политическо самочувствие на съвременния българин, за да стане по-силен при осъществяването на задачите на настоящето.

 

ПРОГРАМА

Национален природонаучен музей | Зала Левентис | София, бул. Цар Освободител 1 


19 МАЙ

18:00 Представяне на сборник БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2016 - „Богатството на българското християнство“ 


20 МАЙ

09:50   Откриване на БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017


10:00   БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗДАНИЕТО „ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ“

            проф. д-р Асен Чилингиров 

10:20   ЗА АТРИБУЦИЯТА НА НАРЪШКИЯ НАДПИС  

           проф. д-р Йордан Табов

10:40   ОРИГИНАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕРМИНИИ И ТЯХНОТО ПОСЛАНИЕ – В РЕДОВЕТЕ И МЕЖДУ ТЯХ

           Марияна Шабаркова

11:00   ИЗГУБЕНА ЛИ Е ТРАКИЙСКАТА ПИСМЕНОСТ?

           Александър Мошев

11:20   НЕПОЗНАТИЯТ ОРФЕЙ ВЪВ „ВЕДА СЛОВЕНА“

           Светлозар Попов

11:40   БОГИНЯТА И ДВУГЛАВИЯ КОН

           д-р Юлия Боева

12:00   ЙОАН КУКУЗЕЛ И НАШЕТО СЪВРЕМИЕ

           Таня Доганова-Христова

12:20   БЪЛГАРСКИЯТ ЦИКЛОВ КАЛЕНДАР НА ТАНЕВ-МАНЕВ – ПРИНЦИПИ, УСТРОЙСТВО И КАЛЕНДАРНА УСТОЙЧИВОСТ

            инж. Таньо Танев и гл.ас. Ангел Манев

12:40   НОВО ДАТИРАНЕ НА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ ОТ СТАРАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

           инж. Таньо Танев и гл.ас. Ангел Манев

 

13:00 - 14:00      П О Ч И В К А


14:00   ПАМЕТТА ЗА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ И ИЗМЕРЕНИЯТА НА НЕГОВОТО ДЕЛО

           гл.ас. д-р Весела Трайкова

14:20   АКУЛТУРАЦИЯ МЕЖДУ ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО НА БАЛКАНИТЕ В ПЕРИОДА КРАЯ НА XIV – XVII ВЕК

           д-р Даниела Тодорова

14:40   БЪЛГАРСКОТО ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК МЕЖДУ ПИСАНИЯТА И ПРЕДАНИЯТА

           доц. д-р Стефка Венкова

15:00   БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЪРКОВНОТО ПРЕДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА X В.

           д-р Георги Канев

15:20   НЯКОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ХИПОТЕЗИ, ОТНОСНО ЛЕЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА СВ.ИВАН (ЙОАН) РИЛСКИ

           д-р Таня Груева

15:40   АМЕРИКАНСКИЯТ ХУДОЖНИК ФРЕНСИС ДЕЙВИД МИЛЕТ И НЕГОВОТО ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

           Калин Николов

16:00   РАЖДАНЕТО НА МАКЕДОНИЗМА ИЛИ ЗА НЯКОИ МАКЕДОНСКИ ПИСАНИЯ

            д-р Тодор Димов

16:20   ПЕЧАТЪТ НА ДУЛО

           проф. д-р Добрин Денев

16:40   ОЩЕ НЕЩО ЗА НАЧАЛОТО НА „АСПАРУХОВА БЪЛГАРИЯ”. ИЛИ ЗА ЛИПСАТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТ 

           ПО ТЕМАТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ИСТОРИЦИ ПРЕДИ И СЛЕД 1944 Г.

            д-р Велислав Алтънов

17:00   ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – МИСТИЧНИ ПРОЕКЦИИ

           Петко Атанасов

17:20   ГОРЯНИТЕ ИЛИ БУНТЪТ В СЛИВЕНСКО

           Ваня Жекова

 

Фейсбук страница: www.facebook.com/historictalks

Видео доклади: www.youtube.com/c/ИсторическиБеседи-андари

Организатори АНДАРИ – АНатолий Радев и ДАРИя Василева |  +359 885 511 830  |  andaribg@gmail.com  |  www.andaribg.com 

 

За водещия: ПЕТКО АТАНАСОВ е професионален журналист, сценарист, продуцент, публицист и издател. Завършил Софийския университет, специалност „Българска филология“ и втора специалност „Философия“. Работил като редактор и сценарист в БНТ. Има над 300 реализирани сценария – публицистика, документалистика, драматизация и новели. Собственик на ТВ канал „Булга" и издателство "Булга Медиа". Съставител и издател на книги като „Отче наш“ и „Богоизбраните българи“. Последната му книга „Вера и мера“ е едно дълго есе с водещ мотив – търсенето на българското начало, идентитет и дух.


За организаторите: АНДАРИ – АНатолий Радев и ДАРИя Василева са културни оператори и куратори образно изкуство. Създатели на Център за образна култура "ArtExtreme", едноименна изложба и школа за образно изкуство "ArtExtreme Concept". Съучредители на първата секция за фотожурналисти, видео-оператори и журналисти на свободна практика към Съюза на журналистите в България „Подкрепа“ – член на Международната федерация на журналистите в Брюксел. Членове на Международната Академия по българознание, иновации и култура /МАБИК/ и на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес “Обединени Бизнес Клубове”.