Новини

PROGRAM of the exhibition ArtExtreme 15, Madrid > ПРОГРАМА на изложбата ArtExtreme 15 в Мадрид

18.05.2015

 ANDARI photography and communications - Новини - PROGRAM of the exhibition ArtExtreme 15, Madrid > ПРОГРАМА на изложбата ArtExtreme 15 в Мадрид - Снимка - 1

Изложба “ArtExtreme 15” на АНДАРИ 

15 – 26 май 2015  |  Мадрид, Испания 

ПРОГРАМА

19 МАЙ, ВТОРНИК  /  20:00 ч.    

 Espacio BOP  /  Lorenzo Alonso Arquitectos  /  calle Juan de la Hoz 22, Madrid

Лоренсо Алонсо:    Въведение  – Необективно изкуство, концепция и реализация в архитектурата и дигиталното изкуство

АНДАРИ:   Презентация  –  Варна – портал към света  /  Център за визуална култура ArtExtreme  /  „Извън контекста“ и “еду-синтез“

26 МАЙ, ВТОРНИК  /  20:00 ч

Espacio BOP  /  Lorenzo Alonso Arquitectos  /  calle Juan de la Hoz 22, Madrid

„Фри рок“ концерт  /  Творческа кръгла маса /  Закриване на изложбата

 

Всички събития са отворени за публиката. За информация и допълнения в програмата: www.facebook.com/L.Alonso.Arquitectos    www.facebook.com/andariphotography

Пътуването на изложбата и нейният екип през
май 2015 г. за Мадрид е съфинансирано от:
Програма Мобилност, фонд Култура, община
Варна

Пътуването на изложбата и нейният екип презмай 2015 г. за Мадрид е съфинансирано от:Програма Мобилност, фонд Култура, община Варна.

 

PROGRAM of the exhibition “ArtExtreme 15” by ANDARI 

Madrid, Spain |  15 – 26 May 2015

19 MAY, TUESDAY  /  8 p.m.         

Espacio BOP  /  Lorenzo Alonso Arquitectos  /  calle Juan de la Hoz 22, Madrid

Lorenzo Alonso:    Introduction  – Objective and non-objective art, concept and realization in the architecture and digital art

ANDARI:               Presentation  –  Varna – portal through the world  /  Center for visual culture ArtExtreme  /  Out of context and “edu-synthesis“

26 MAY, TUESDAY  /  8 p.m. 

Espacio BOP  /  Lorenzo Alonso Arquitectos  /  calle Juan de la Hoz 22, Madrid

Free rock concert  /  Creative Roundtable /  Closing of the exhibition

 

All events are open to the public. For information and additional program changes: www.facebook.com/L.Alonso.Arquitectos

www.facebook.com/andariphotography  www.andaribg.com 

The travelling of the exhibition and its team to Madrid in May 2015 is co-funded by Programme  Mobility, Culture Fund, Varna Municipality